Uluslarası İlişkiler

Sovyet İmparatorluğu`nun kendiliğinden çöküşünün ardından, dünya tek kutuplu, başka bir görüşe göre ise çok kutuplu, yeni bir düzenin eşiğine geldi. ABD , AB, ve Japonya`nin etkinliği altında gelişen yeni düzende, görünen o ki, ulusal ekonomiler, uluslararası sermaye gruplarının koyduğu kurallara boyun eğmek, oluşmakta olan "küresel ekonomi" içinde güçleri ile orantılı olarak rol almak zorunda kalacaklar.

Kimileri "küresel ekonomi" için "emperyalizmin yeni adı" diyor. Biz içinde bulunduğumuz koşullarda, ekonomik ve sosyal sistemle bütünleşmiş, entegre olmuş bir düzeyde sendikaların başarılı olabileceğine inanmaktayız ve bu tartışmalara ideolojik açıdan yaklaşmakta yarar görmüyoruz. Mücadelemizi; üyelerimizin, sendikamızın gücüne ve uluslarüstü sendikal işbirliğine dayandırmaktayız. Bütün gücümüzle bu işbirliği için çaba sarf ediyoruz. İşçilerin çıkarlarını ön planda tutan pragmatik sendikacılık tercihimizdir. Biliyoruz ki, her aksiyon bir reaksiyon nedenidir, senteze ulaşıncaya kadar. 

Uluslararası sermaye milli ve coğrafi sınırları aşarak, saldırıya geçmiştir. Bu saldırıyı göğüslemek aynı mücadele alanında mevzilenmekle mümkündür. Onun için sendikaların sınırları aşarak dayanışma ve işbirliği hattını oluşturması kaçınılmazdır. Biz de öyle yapıyoruz ve milli sınırlarımız dışındaki işçi kardeşlerimizle aynı çatı altında buluşmaya, aynı ilkeler üzerinde mücadele etmeye, sorunları karşılıklı dayanışma ile çözmeye çalışıyoruz. 

Dünya İşçileri İle Kucaklaşıyoruz.1997 yılında kurulan TOLEYİS, özellikle 1990`dan bu yana Genel Başkan Cemail Bakındı`nın önderliğinde sürdürülen sistemli çalışmalar sonucunda ülkemizin başarılı sendikaları arasında yer almış bulunmaktadır.Örgütlenme alanında tüm işkolumuzu kapsayan planlamalar olumlu sonuçlarını vermeye başlamış ve çalışanların gözünde TOLEYİS, çatısı altında birleşilecek tek sendika konumuna gelmiştir. 

Temsil gücünü pekiştirmiş, üyelerinin çalışma koşullarını çağdaş ölçülerde belirlemiş bir sendika olarak, varılan bu düzeyde, TOLEYİS`in yapması gereken dünya işçi sınıfı ile kaynaşmak için dışa açılmaktı. IUF`ye üye olmak için yapılan girişimle bu da sağlandı. Uluslararası birliğin Genel Sekreteri M. Dan Gallin`in Genel Başkanımıza gönderdiği 13 Haziran 1995 tarihli mektubunda da belirttiği gibi, 12-13 Aralık 1995 günlerinde toplanacak olan IUF Yönetim Kurulu`nun kararı ile organik bağlantı gerçekleştirilmiş olacak. 

IUF Nedir? Ne Yapar? 

IUF, Gıda Tarım Otel-Lokanta Tütün ve ilgili işkolları işçileri Uluslararası Birliği`nin İngilizce kısa adıdır. Hür Dünya İşçi Sendikalarının oluşturduğu onaltı işkolu federasyonundan biridir. Geçen yüzyılın sonunda kurulmuştur. Merkezi İsviçre`nin Cenevre kentindedir. 109 ülkede kurulu 357 sendikal örgüte üye iki milyon altıyüzbin işçiyi temsil eder. İşkolu ve coğrafi bölge esasına göre iç örgütleri vardır: Otel-Lokanta Grubu Konferansı, Avrupa Sendikal Birliği gibi... Üyeleriyle daha iyi diyalog kurmak amacıyla; Fransızca, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İsveç dilinde yayın yapan etkin bir örgüttür. 

IUF`in kuruluş amacı, demokrasi, özgürlük için mücadele etmek; bu ideallerin egemen olduğu bir dünyada işçilerin mutluluğunu ve refahını sağlamak; insan onuruna ve insan haklarına saygıyı egemen kılmak; bu amaç doğrultusunda, üyeleri arasında işbirliği ve dayanışmayı gerçekleştirmektir. 

Türk-İş`e bağlı Tek-Gıda-İş, Şeker-İş, Tarım-İş, ile DİSK`e bağlı Gıda-İş ve Oleyis IUF üyeleridir.