TÜRK-İŞ Bölge ve İl Temsilcilikleri Toplantısı Ankara'da Gerçekleştirildi.

‘696 Sayılı KHK ve Örgütlenmenin Önündeki Engeller’ konulu TÜRK-İŞ Bölge ve İl Temsilcileri Toplantısı 24 Şubat 2020 Pazartesi günü Ankara’da gerçekleştirildi.

Toplantıya sendikamızı temsilen, Genel Başkan Yardımcımız, Marmara Bölge Şube Başkanımız Sn. Yusuf KUTLU, Ankara Bölge Şube Başkanımız Sn. Taner ŞENER, Örgütlenme Uzmanımız Sn. Murat BAKINDI katılmışlardır.