Turizm Için 10 Altın Kural

Turizm Için 10 Altın Kural 

Her yıl 100 milyonu aşkın turistin Akdeniz`e akın etmesi bu havzadaki çevre sorunlarını arttırıyor. Çevreciler, sürdürülebilir turizm için çesitli önerilerde bulunuyor. 

Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından yayımlanan "Doğadaki Ayak İzlerimiz" isimli kitapta turizm konusu da ele alındı. Kitapta yer alan bilgilere göre, her yıl 100 milyonun üzerinde turist Akdeniz kumsallarına akın ediyor. 2025 yılında bu sayının 200 milyon olacağı tahmin ediliyor. 2025 yılında bu sayının 200 milyon olacağı tahmin ediliyor. Dünya Turizm Örgütü`ne göre de Akdeniz`deki turizm sektörü giderek büyüyor. Bunun sonucunda doğal yaşam alanları modern tatil sitelerine, nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının üreme kumsalları turistik tesislere dönüşüyor. 

Turizmin çevreye etkisi arazi, su, enerji gibi kaynakların aşırı kullanımı ile kirlilik şeklinde kendini gösteriyor. Kimi şirketler, tuizm çevresel ve sosyal etkilerini de işin içine katan mekanizmalar geliştirmeye başladı. 

Bu kapsamda sürdürülebilir turizmin 10 altın kuralı şöyle sıralanıyor:

• Turizmin geliştirilmesi, çevresel korumayla bütünleştirilmelidir. 
• Biyolojik çesitlilik korunmalıdır. 
• Doğal kaynaklar sürdürülebilir biçimde kullanılmalıdır. 
• Kirlilik azaltılmalıdır. 
• Kültürel değerler önemsenmelidir. 
• Tarihi alanlara saygı göstrerilmelidir. Turizm, tarihi ve arkeolojik alanların korunmasını finansal olarak desteklemelidir. 
• Turizm yerel halka yarar sağlamalıdır. 
• Turizm çalışanları sürdürülebilir turizme yönelik eğitilmelidir. 
• Turizm eğitsel amaçlı olmalıdır: bilgili turistler, doğaya en az zararı vermeye çalışır. 
• Turizm, yasa ve yönetmeliklere uygun biçimde olmalıdır. 

Kitapta ayrıca turistlere yönelik önerilere de yer verildi. Turistlere yönelik öneriler şöyle sıralandı: 

• Banyo yapmaktansa duş alın. Duş sürenizi kısa tutmaya çalışın.
• Kişisel bakım ürünleri ve deterjan kullanımını azaltın.
• Okudugunuz gazete ve dergileri başkalarıyla paylaşın. Daha az broşür, harita, kitapçık alın; kullanmadıklarınızı geri verin.
• Poşet, çocuk bezi, kağıt tabak ve bardak kullanımınızı azaltın.
• Yerel kültürlere, geleneklere ve dini yerlere saygı gösterin. Yerel insanların ve özel mekanların fotoğraflarını izin almadan çekmeyin.

Doğaya zarar veren spor türlerinden kaçının.