Torba Yasasına Karşı Tüm Emekçileri Ortak Mücadeleye Davet Ediyoruz.

BASIN BÜLTENİKamuoyunda "Torba Yasa" olarak bilinen yasa teklifiyle esneklik yaygınlaştırılmakta, kayıt dışılık teşvik edilmekte, turizm sektöründe daimi işçilik ve belediye işçilerinin iş güvenceleri ortadan kaldırılmaktadır.Torba Yasa ile Yol işçilerine yönelik düzenleme bizleri sevindirirken, aynı şartlara haiz olan Belediye işçilerine bu hakkın verilmemesi bizleri üzmüştür. Turizm sektöründe ortalama sezon süresi dört ayın altında olmasına karşın, turizm sektörünü diğer sektörlerden ayırarak 4 aylık denkleştirme süresi getirilmesi işçilerin fazla mesaisini ortadan kaldıracak, günlük çalışma sürelerini uzatacaktır. Torba yasa ile deneme süresi 25 yaşın altındaki işçiler için dört aya çıkarılmak isteniyor, bu düzenleme kabul edilirse, turizm sektöründe daimi işçilik statüsü hızla ortadan kalkacaktır. “Türkiye’de fazla çalışmalar önlenirse, bir milyon yeni istihdam doğar” açıklamasını yapan hükümet yetkililerini göreve çağırıyoruz. Aksi halde bu düzenlemelerle istihdam azalacak, kayıt dışılık artacaktır. Anayasamızın temel ilkelerinden biri “eşitlik” ilkesidir ve söz konusu düzenleme eşitliğe aykırıdır. Turizm sektöründe sendikasız, yasal şartlara uymayan işyerlerinde günlük çalışma süreleri 15 – 16 saati bulduğunu esas aldığımızda, yasadışı çalışmayı alışkanlık haline getirmiş işverenlere yasa ile kılıf hazırlanmaktadır.Sendikaları ve işçileri hedef seçen, Anayasamıza aykırı yasal düzenlemeler karşısında susan, geçici ve kısmi taleplerle süreci yönetmeye çalışan Türk-İş Başkanı ve onu destekleyenlerin niyetlerini ve planlarını da göz ardı etmemek lazım. Bu vesileyle başta Türk-İş ve bağlı sendikalar olmak üzere, tüm emekçileri ortak mücadeleye davet ediyoruz. Sendika yöneticilerini geniş bir perspektiften meselelere yaklaşmalarını, uzun vadeli stratejiler üretmeye çağırıyoruz.Biz TOLEYİS yöneticileri olarak sadece sendikamızı ve işkolumuzu ilgilendiren hususları esas alarak mücadele etmeyi içimize sindiremiyoruz. Bizim için Yol İşçisi, Belediye İşçisi, Turizm İşçisi birdir, hiçbirinin sorunu göz ardı edilemez. Eğer sendikal mücadele bir ve beraber olmak ise bu birlikteliği dinamitleyenleri kınıyoruz. Haksızlıklar karşısında susmayı teslimiyet olarak anlıyoruz ve susmayacağımızı açıkça ilan ediyor, milletvekillerimizi görevlerini yapmaya davet ediyoruz. NECATİ AKTAŞGENEL BAŞKAN YARDIMCISI1/17/2011