TOLEYİS SENDİKASI “ŞİRKET YAŞAMINDA SENDİKALARIN VE İŞYERİ KONSEYLERİNİN ROLܔ ADLİ SEMİNERE SPONSOR OLDU.

Ataköy Sheraton Otel’de 16 -17 Mayıs 2014 tarihleri arasında Uluslararası seminer yapıldı. Seminer Uluslararası Avukatlar Birliği ve Türkiye için görevli Prof. Dr. Berin Ergin vasıtasıyla yapıldı. Seminer, Karataş Hukuk Şirketi, Toleyis, Petrol- İş Sendikası ve Barolar Birliği’nin desteği ile düzenlenmiştir.

Bu uluslararası seminere çeşitli ülkelerden hem akademisyenler hem de avukatlar katıldı. Ayrıca seminerin özelliği bir arada hem teorik hem uygulamanın paylaşılmasıdır. Seminere başlamadan önce Soma’daki faciada hayatını kaybeden maden işçileri için saygı duruşu yapıldı.

Seminer, Toleyis Sendikası Genel Başkanı Sayın Cemail BAKINDI ile başladı. Bakındı, Soma ile başlarken kapitalizmin bir canlı örneği olarak vurguladı. Bakındı nasıl bir sistemde yaşadığımızı bir daha hatırlatmakta fayda var. Ayrıca 1991 den sonra dünyadaki yaşanan sistem değişiminin Türkiye’de nasıl değişiklikleri getirdiği ile ilgili katılımcılara bilgi verildi. Özellikle Türkiye’deki sendikaların rolünü ve fonksiyonlarını daha zor hale getirdiğini söyledi. Konuşmasının ardından nasıl sermaye örgütleniyorsa aynı şekilde sendikaların örgütlenmesi gerekiyor, öbür türlü güçleri çok daha zayıflayacak ve kaybedecekler.  Dolayısıyla sendikaların daha aktif hale gelmesi gerektiğini bir daha vurguladı. Toleyis ile ilgili ve Türkiye’deki sendikaların ve işçilerin tarihten bugüne kadar gelişimi hakkında kısa bilgi verdi.

Son olarak böyle bir organizasyonlara her zaman destek olacağını belirten BAKINDI, bir kez daha katılımcılara teşekkür etti.

Ayrıca Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya’dan gelen konuşmacılar Küreselleşen ekonomik ortamda sendikaların ve iş konseylerinin rolü ile ilgili bilgi paylaştılar. Özellikle bugünkü yasal, ekonomik ve sosyal şartlar ışığında sendikaların rolünü değerlendirme fırsatı oldu.

Ayrıca Şirketteki sendika temsilcilerinin atanması, hakları ve görevleri; Grev Hakkı ve Anti Sendikal davranışlar üzerine konuşmacılar Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT başta olmak üzere diğer ülkelerden Amerika, Fransa, Avusturya ve Almanya’dan bu konu ile ilgili bilgiler paylaşıldı ve katılımcılara daha detaylı bilgi verdiler. Bir yandan uygulama bir yandan teorik bilgilerle daha verimli sonuçlar ortaya çıktı.

Seminer’de işveren ve emek kararlarında işyeri konseylerinin ve sendikaların katılımı ile ilgili detaylı bilgi verildi.

Uluslararası seminerin ikinci gününde Sendikamız Danışmanı Doç. Dr. Sayım YORGUN konuştu. Sayın YORGUN işyeri Konseylerinin Şirket ve Ulusal Düzeyde Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılımı, işçiler ve işveren üzerine etkileri – bireysel işten çıkarma ve sendikaların katılımı adlı konu ile ilgili konuşmasını yaptı ve Türkiye’deki bu konu ile ilgili bilgi verdi. YORGUN Türkiye’de diğer gelişmiş özellikle Avrupa ülkelerindeki gibi İş Konseylerinin rolü ve fonksiyonu yerine getirmenin çok zor olacağını söyledi. Ayrıca sendika hareketi dünyada her yerde olumsuzluklarla karşı karşıya, dolayısıyla bu iş konseyleri Türkiye’de sendikaların gücünü ve katılımını olumsuz etkiyebileceğini vurguladı. Özellikle örgütlenmenin zayıf olduğu yerlerde bu gibi örgütlenmeler sendikal hareketi yok edebilirler.

Konuşmacılar sendikalar ile müzakerelerde kullanılan pratik teknikler, sanayideki değişim ve sanayiye yönelik tehditler ile ilgili konuşmacılar tarafından bilgi verildi.

Son olarak Sendikaların sosyal rolünde değişiklikler; sendikalar, işyeri konseyleri ve yönetim arasında yeni jenerasyonun etkisi üzerinde konuşuldu. Bu oturumda Petrol –İş Sendikası Genel Başkanı Sayın Mustafa ÖZTAŞKIN bilgi verdi. Farklı sistemleri karşılaştırırken kendi sistemini anlamanın ve tanımanın daha iyi olduğu bu seminerde anlaşıldığını dile getirdi.

Kapanış bölümünde Sayın Federico TORZO –Uluslararası Avukatlar Birliği İş Hukuku Komisyonunun Başkanı ve Prof. Dr. Berin Ergin Seminerin çok verimli ve başarılı olduğunu ifade ederek bir kez daha sponsorlara teşekkür ederek bu tür programlara ve bilimsel çalışmalara devam edeceğini vurguladılar.