TJK da TİS İmzalandı

Değerli Basın Mensupları;Sendikamız ile Türkiye Jokey Kulübü işverenliği arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 18.06.2004 tarihinde anlaşma sağlanmıştır.01.01.2004 – 31.12.2005 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesinin ;Birinci yıl birinci altı ayında % 11 oranında, ikinci altı ayında enflasyon oranında, üçüncü ve dördüncü altı aylarında enflasyon artı 0,5 refah payı ilave edilerek ücret zammı yapılmış, sosyal yardımlar ise % 20 oranında arttırılmıştır. Sözleşmenin her yılında bütün işçilere 120 günlük ücretleri tutarında ikramiye ödenecek, yıl sonunda mali durumun müsait olması halinde de işçilere prim ödenecektir. Bu haklara ilave olarak aylık yol yardım 120.000.000.TL.’ye, yemek yardımı ise günlük 6.150.000.TL’ye yükseltilmiştir. Ayrıca sendikamız üyeleri iş güvencesine kavuşturulmuş, özel güvenlik görevlisi statüsünde çalışan işçiler ise toplu iş sözleşmesinin kapsamı içine alınmıştır. Bu başarılı toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını sağlayan Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerine sendikamız adına birer plaket sunarak, teşekkürlerimi imza töreninde ilettim. Bu duygularla tekrar bu sözleşmede katkısı bulunan başta işçilerimiz olmak üzere herkezi candan kutluyorum. Saygılarımla, CEMAİL BAKINDIGENEL BAŞKAN 7/1/2004