T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na Bağlı İşyerlerinde Çalışan Değerli Üyelerimiz;

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 02.06.2020 tarihli yazısı ile Toplu İş Sözleşmesi bulunan yalnızca sendikamız TOLEYİS ile Tez-Koop-İş Sendikasının üyelerini kapsayan, tayin talepleri değerlendirilmeye alınacaktır.

 

01.01.2019 - 31.12.2020 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmemizin "İş ve İşyeri" değişikliği başlıklı 38. maddesi gereğince, il dışı tayin hakkını kullanmak isteyen üyelerimizin, mazeretlerini içeren dilekçe ve tüm evraklarınızı bağlı bulunduğunuz İl Müdürlüklerine teslim etmenizi önemle bilgilerinize sunarız. Tayin Talepleriniz İl Müdürlükleri tarafından, Personel Genel Müdürlüğü'ne gönderilecektir.    

 

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün ilgili yazısı ek'te yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

TOLEYİS SENDİKASI

GENEL YÖNETİM KURULU