SIRBİSTAN’DA “PROLOM BANJA – KURSUMLIJA’DA ULUSLARARASI SEMİNER TOPLANDI

Sırbistan Turizm ve Catering Sendikası ve Friedrich Ebert Vâkıfının katkısıyla 22 -24 Nisan 2013 tarihlerinde uluslararası seminer gerçekleştirildi. Bu tarihte gerçekleştirilen toplantıya Yunanistan, Makedonya, Bosna Hersek, Türkiye, Arnavutluk ve Sırbistan turizm sektöründe örgütlü sendikaların temsilcileri katıldı. Toplantıya Toleyis Sendikası´ndan Ege Bölge Şube Başkanı Sayın Habib Karakuş, Grand Plaza işyerinden Sayın Bülent Özen ve Do&Co İstanbul işyerinden Sayın Yusuf Erbaşkatıldılar.
 

           İş hukuku ve işçilerin istihdamına yönelik sorunlar tartışıldı. Yapılan görüşmelerde iş hukukunun uygulanmasında sorunlar ve eksiklikler yaşandığı tespit edildi, iş hukukundaki düzenlemelerin sendikal harekette olumlu tarafları olduğu da dile getirildi. Bundan sonra tüm ülkeler arasında yakın iş birliği kurulmasına ve gelecek toplantının Arnavutluk`ta yapılmasına karar verildi.