Sendika Temsilcilerimiz 15-18 Mayıs 2016 Tarihleri Arasında Sırbistan’da Düzenlenen Turizm Semineri’ne Katıldı.

Friedrich Ebert Stiftung Vakfı’nın katkıları ile Sırbistan Turizm ve Catering İşçileri Sendikası Genel Başkanı Sayın Dragan Cvetkovic’in daveti üzerine 15-18 Mayıs 2016 tarihleri arasında Sırbistan’ın Prolom Banja kentinde düzenlenen turizm sendikaları seminerine, sendikamız Genel Başkan Yardımcısı Sn. Yusuf Kutlu ve Genel Sekreterimiz Sn. Habip Karakuş beraberinde T.C. Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları’ndan baştemsilcimiz Sn. Murat Şahin ve temsilcimiz Sn. Murat Aksoy katılmışlardır.

Ülkemizi temsilen sendikamız yanı sıra, Güney Doğu Avrupa ülkelerinden Makedonya, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve Romanya’dan sendika temsilcileri de yer almışlardır. Sırbistan Turizm ve Catering İşçileri Sendikası Genel Başkanı Sn. Dragan Cvetkovic’in açılış konuşması ile katılımcıları karşılamasının ardından FES Başkanı Milan Jevtic önderliğinde toplantının temel konusu olan gençler ve kadınların turizm sektöründeki yeri aynı zamanda düzensiz taşeron işleriyle mücadele hakkında sunumlar ve karşılıklı görüşler paylaşıldı. Çeşitli konuların da yer aldığı bu toplantıda, turizm sektöründe gençlerin kayıt dışı istihdamının ve taşeron işçiliğin tüm ülkelerde söz konusu olup büyük bir sorun olduğu belirtilmiştir. Yapılan ülke sunumlarına göre kadınların ve gençlerin korunmasına yönelik ortak bir strateji oluşturulmasının gerektiği sonucuna varılmıştır. Sendikalar kendi ülkelerinde ve uluslar arası seviyede küreselleşme ve piyasa ekonomisinin sınırları tanımadığı ve diğer sektörlerdeki işçilerin turizm sektöründeki olumsuzlukların etkilendiğini, dolayısıyla dayanışma içinde olmalarının önemine değinilmiştir. Bir sonraki toplantının Makedonya’da olacağı kararına varılıp seminer sona ermiştir.