Muğla Öğretmenevinde Sendikal Mücadele

Değerli Basın Mensupları;Sendikamız, Muğla Öğretmenevi işyerinde örgütlenme çalışması yapmış, 19 Temmuz 2007 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetki belgesi almıştır. Yasal prosedüre uygun olarak toplu iş sözleşmesi görüşmelerini başlatmak üzere teklif taslağı işverene sunulmuş, ancak teklifi kabul edilmemiştir. Sendikamız üyesi 13 işçiyi istifaya zorlayan, istifa etmeyen işçileri sürgüne gönderen, Bakanlığın verdiği yetki belgesini tanımayan, sendikanın teklifini almayı dahi kabul etmeyen bu çağ dışı zihniyet ülkemizin turizm vitrini Muğla’da olması bizleri derinden üzmüştür.Anayasa ve Yasanın Teminat altına aldığı sendikaya üye olma hakkını Muğla Öğretmen evi yetkilileri kimde emir alarak engelliyor? hangi güce dayanarak anayasa ve yasalara aykırı işlem yapabiliyorlar? Muğla’da hukukun ve meşruiyetin egemen olacağı günler uzak değildir. Sendika üyesini cezalandırmak için işte çıkaran, sürgüne gönderen, her türlü yasadışı yolları kullanan yetkililerden mahkemelerde hesap sorulacaktır. Öğretmen evi yetkilileri ve onlara yasadışı işlem yapma talimatı verenler, yasadışı uygulamaları görmezde gelenler ve göz yuman yetkililer hiç kuşkusuz hak ettikleri yasal müeyyidelerle karşılaşacaklardır. Avrupa Birliği’ne girme mücadelesi veren Avrupa normlarını uyulamaya çalışan başta sayın Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı olmak üzere diğer yetkililerin de bu haksızlıklar karşısında suskun kalmayacağına inanıyoruz.Toleyis 45.000 üyesi ile Muğla Öğretmenevi çalışanlarının yanındadır. Bu işçiler sahipsiz değildir. Mücadelemiz hukukun egeme olacağı ana kadar devam edecektir. Hak, onu almak için mücadele edenlerindir.Muğla’da çağdaş Hukuk Devletini ARIYORUZ. Hukuksuzluğu şiar edinen Devlet Yöneticileri halkından Hukuka uymalarını nasıl isteyebilir.Saygılarımla,CEMAİL BAKINDIGENEL BAŞKAN 8/9/2007