Marmaris, Ege, Bursa, İç Anadolu Bölge Eğitimleri

Marmaris, Ege, Bursa, İç Anadolu Bölge Eğitimleri

Sendikamız üyelerinin sendikal eğitim ihtiyacını gidermek amacıyla 30.04.1995 tarihinde Marmaris Bölge Şubemiz`e bağlı işyerlerinde çalışan üye ve temsilcilerimize, 02.05.1995 tarihinde Ege Bölge Şubemize bağlı işyerlerinde çalışan üye ve temsilcilerimize, 18.05.1995 tarihinde Bursa Bölge Şube ve İç Anadolu Bölge Şube üye ve temsilcilerine Eğitim Semineri verildi.Sendikamız; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Uzmanı Sayım Yorgun tarafından verilen seminerlerde; 1475 sayılı Yasa`da işçileri koruyucu hükümler, Özelleştirme Yasası ve Gümrük Birliği konularında kursiyerleri bilgilendirdi ve İş Hukuku ile ilgili açıklamalarda bulunuldu.