Kopenhang da Global Emek Zirvesi Toplandı

31 Mayıs - 1 Haziran 1997 tarihinde Danimarka`nın Kopenhang şehrinde `Global Emek Zirvesi` toplandı.

Kopenhang`da ki zirveye sendikamızı temsilen Genel Başkan Cemail BAKINDI katıldı.1997 yılında 100. Yılını kutlayan Danimarka Genel İşçi Sendikası, globalleşme, globalleşmenin bütün dünyada sendikalar ve emek hareketi açısından ortaya çıkardığı değişiklikler ve sendikalar arasında daha fazla dayanışma ve işbirliği sağlamak amacıyla `Global Emek Zirvesi`ne ev sahipliği yaptı.Zirvenin amacı, globalleşme ve globalleşmenin işçiler, sendikalar ve toplumların gelişmesi açısından ortaya çıkardığı sonuçları değerlendirmekti. Ancak asıl amaç, 21. Yüzyılda işçi sendikaları ve emek hareketine sağlam vizyonlar ve stratejiler sunmaktı.

Zirvenin birinci gününde `Uluslararası Sendikal Hareket Açısından Globalleşme ve Problemler` tartışıldı. Bu tartışmaya ICFTU Genel Sekreteri Bill Jordan, ITGLWF Genel Sekreteri Neil Kearney, IUF Genel Sekreteri Ron Oswold, IFBWW Genel Sekreteri Ulf Asp tebliğleriyle katıldılar.Zirvenin ikinci gününde `Global Emek Piyasasının Problemleri` tartışıldı. 

Küresel şartlara karşı koruna bilmek için küresel işbirliğinin kabul edildiği zirvede,emeğin yeni mücadelesinde başarılı olabilmesi için küresel hedefler çizilmesi , bu hedefler için güç birliği yapılmasının zorunlu olduğu dile getirildi.Ayrıca sendikalararası işbirliğinin arttırılması için yeni örgütlenme modellerinin gerçekleştirilmesinin zarureti üzerinde duruldu.