Kızılcahamam Çam Oteli Semineri

Kızılcahamam Çam Oteli Semineri

İşçilere hizmet etmekle görevli yöneticilerin bilgi, eğitim ve tecrübe düzeyleri, yapılan hizmetlere direkt etki etmektedir. Sendikamız yöneticilerinin tabandan geldiklerini dikkate alan yönetim kurulumuz, bölge şube ve şube yöneticilerinin bilgi düzeyini arttırmak amacıla geniş kapsamlı bir eğitim semineri düzenlemiştir.22-23 Aralık 1994 tarihlerinde Kızılcahamam Çam Oteli`nde düzenlenen eğitim seminerine Bölge Şube ve Şube Yöneticileri`nden, toplam 45 profesyonel ve amatör yönetici katıldı.Seminerin açış konuşmalarını Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Salih Kılıç ve Toleyis Genel Başkanı Cemail Bakındı yaptı.Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Salih Kılıç açış konuşmasında Türk işçi hareketinin içinde bulunduğu problemleri dile getirerek; çalışanların birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini, ülkemizin problemlerini çözmek için çalışanların üzerine düşen fedakarlığı yaptığını, Türkiye`de yaşanan ekonomik krizin sosyal yapıyı bozduğunu ve ahlaki çürümenin her geçen gün arttığını açıkladı. Yoletis`in Türk-İş camiasında saygın bir yeri olduğunu söyleyen Kılıç, konuşmasını eğitimin başarılı olması dileğiyle bitirdi.Genel Başkan Cemail Bakındı Eğitim Semineri`ni açık konuşmasında ülkemizde ve çalışma hayatında yaşanan problemleri anlatarak, sendikacılık hareketinin öz eleştiri yapması gerektiğini, alternatif üretmesinin zorunlu olduğunu ve sadece karşı çıkışlarla sıkıntıları gidermenin mümkün olmadığını açıkladı.Sendikal mücadeleyi yaparken, birlik ve beraberlik içinde olmalıyız diyen Bakındı, daha sonra şu açıklamalarda bulundu: `Özelleştirme yasası yapılırken katkımız olmadı. Sadece karşı çıktık. Bugü o yasanın getireceği bütün sonuçlara katlanmak zorunda kalacağız. Özelleştirme yasasına karşı çıkmak yerine; üyelerimizi koruyucu, ülkemiz menfaatlerini ön plana alan katkılarımızı yapsa idik daha iyi olmaz mıydı?`Toleyis`in Türk sendikal hareketinde hakettiği yeri aldığını söyleyen Genel Başkan Cemail Bakındı, "Eğitim Seminerleri bu yolda hızımıza ivme kazandıracaktır." dedi.Eğitim Semineri`nin birinci gününde öğleden önce İstanbul Üniversitesi IIBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Kutal, Bireysel İş Hukuku`nun gelişimi, 1475 Sayılı İş Kanunu`nda işçiyi koruyucu hükümler ve son yargı kararları ışığında Toplu Pazarlık Sistemi ve sorunlarını anlattı.Eğitim Semineri`nin ikinci gününde Prof. Dr. Nusret Ekin, Türk endüstriyel ilişkilerinde meydana gelen gelişmeleri, uluslararası endüstriyel hareketin gelişimi ve bu gelişmeler ışığında Türk endüstri ilişkilerinin geleceğini anlattı. Öğleden sonraki programda, Prof. Dr. Nusret Ekin, ILO Sözleşmeleri, AB-Türkiye ilişkileri koınularında açıklamalarda bulundu.