Karadağ Turizm ve Catering Sendikasında 05-07 Ekim 2015 tarihlerinde Uluslararası Seminer Yapıldı.

 

 

Karadağ Turizm ve Catering İşçileri Sendikası ve Friedrich Ebert Vakfının katkıları ile 05 - 07 Ekim 2015 tarihlerinde Karadağ`da İgalo şehrinde uluslararası seminer gerçekleştirildi.

 

 

Bu tarihte gerçekleştirilen toplantıya Karadağ, Sırbistan, Türkiye, Makedonya ve Arnavutluk`taki turizm sektöründe örgütlü sendikaların temsilcileri katıldı. Sendikamızı temsilen Genel Başkanımız Cemail BAKINDI önderliğinde, THY Do&Co İkram Hizmetleri A.Ş. işyeri sendika baştemsilcimiz Yusuf ERBAŞ, Büyük Kulüp Derneği işyeri sendika baştemsilcimiz Zarif ÜRÜN ve Ataköy Otelcilik A.Ş. işyeri sendika baştemsilcmiz Arif BAŞER`den oluşan heyet katıldı.    

 

Yeni sendika üyelerinin kazanılmasına ve mevcut üyelerinin korunmasına yönelik stratejiler ile ilgili sorunlar tartışıldı.

 

Seminerin çalışması Genel Başkan Cede MİLİNİÇ`in açılış konuşması ile başladı. Sayın MİLİNİÇ Karadağ`daki güncel sorunlarla başlarken, dünyadaki olaylardan dolayı turizm sektörünün çok olumsuz etkilendiğini belirtti.  Gençlerde işsizlik oranının yüksek olduğunu ve kayıt dışı çalışma gibi sorunların arttığını belirtti. Dolayısıyla sendikaların üyeleri kazanmasına ve korunmasına yönelik yeni stratejilere ihtiyaçları olduğunu vurguladı.  Sendikacılar olarak mücadelemizde birlik içinde olmalıyız. Friedrich Ebert Vakfı Koordinatörü Sayın Milan JEVTİÇ`e teşekkür ederek ve bu tür seminerlerin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak konuşmasını bitirdi. 

 

 

MİLİNİÇ`in konuşmasından sonra Sayın Milan JEVTİÇ, seminer konusu ile ilgili bilgiler verdi. Sn. JEVTİÇ sendikaların değişikliğe ihtiyaç duyduğunu, üyelerin isteğine cevap verebilmek için daha büyük  potansiyel ve kapasite de olmaları gerektiğini belirtti. Eğitimlerin ve teknoloji ile yan yana gitmesinin önemini ve yatırımların devamının olmasının gerektiğini vurguladı.

 

Sn. JEVTİÇ`ten sonra diğer ülkelerin sendika temsilcileri de kendi tecrübelerini paylaştılar. Bu tür eğitim seminerlerinin çok önemli olduğu vurgulanarak, bundan sonra tüm ülkeler arasında yakın iş birliği kurulmasına ve gelecek toplantının aynı konu ile Sırbistan`da yapılmasına karar verildi.