IUF Genel Sekreteri Ron Oswald Sendikamız Toleyis’i Ziyaret Etti

Uluslararası Gıda İşçileri Sendikaları Federasyonu IUF Genel Sekreteri Ron Oswald ve IUF İçecek ve Balıkçılık Sektörü Sorumlu Uzmanı Burcu Ayan 21 Kasım 2012 tarihinde sendikamız Toleyis`i ziyaret ederek Türkiye`deki mevcut sendikal durum ve yeni Toplu İş İlişkileri Kanunu hakkında görüşmelerde bulundular. Türkiye`deki sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin neler olabileceği konusunda karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu. Ayrıca Sayın Oswald sendikamızın örgütlenme çalışması yürütürken karşılaştığı sektöre has sorunları da dinleyerek bunların uluslararası arenaya taşınması ve verilecek uluslararası destekle birlikte üstesinden gelinebilmesi için atılacak çeşitli adımlar hakkında bilgilendirmede bulundu. Yine bu anlamda çok uluslu şirketlerdeki uluslar arası gelişmeler ve örgütlenme mücadeleleri üzerine de karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

22 Kasım Perşembe günü ise Tek-Gıda İş Genel Merkezi`nde bir basın açıklaması düzenlendi ve Sayın Oswald Türkiye`deki sendikal durum ile ilgili edindiği bilgiler ve yaptığı gözlemler ışığında bir konuşma yaptı. Konuşmasında yeni Toplu İş İlişkileri Kanunu`nun eksik ve hatalı görülen yerlerine de dikkat çeken Oswald yeni kanunun ILO ve IUF`in de taleplerini karşılamadığını vurguladı. Sendikalara ve sendikal faaliyetlere uygulanan baskıları eleştiren Oswald bunların üstesinden gelinebilmesi için uluslararası hareketin önemini vurgulayıp uluslar arası örgütlenme çağrısı yaparak konuşmasını sonlandırdı.