Hakimevleri İşçileri TOLEYİSi Seçti.

Toleyis Genel Başkanı Cemail Bakındı: "Hakimevleri işçileri, OLEYİS’ten istifa ederek sendikamız TOLEYİS’e üye oldular."Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’na bağlı Ankara, İstanbul, ve Antalya Hakimevleri işyerlerinde çalışan OLEYİS (DİSK) üyesi 250 işçi sendikalarının kendilerine hiçbir hizmet getirmediği, vergi ve SSK borçlarının olduğunu, kendi çalışanlarının dahi ücretlerini ödeyemediği keza OLEYİS’e ödedikleri aidatlara sık sık haciz geldiğini, artık kendileriyle ilgilenen bir yönetici dahi bulamadıklarını söyleyerek bir günde Türk-İş’e bağlı TOLEYİS’e geçtiler.Oleyis tarafından yayınlanan bildiride işçilerin baskı ile istifa ettirildikleri iddia edilmektedir. Sendikamız TOLEYİS, işkolunun en güçlü sendikası olup, bu gücünü ULUSLARARASINDA DA kanıtlamış, bu tür desteklere ihtiyacı olmayan bir sendikadır. İddia edildiği gibi AK Parti veya Hakimevleri Müdürlerinin hiçbir desteği olmadığı gibi TOLEYİS Sendikasının böyle bir talebi de hiçbir zaman olamaz. 2002 yılında iktidara gelen bir hükümet ile dirsek teması olan bir sendika altı yıl hiçbir girişimde bulunmadan beklemez. Altı yıldır hiçbir girişimimizin olmaması dahi işçiye dayanarak mücadele ettiğimizin açık göstergesidir. TOLEYİS’in temel ilkesi sendikal örgütün olduğu işyerlerinde örgütlenmemektir. Bu ilkeye her zaman uyduk, uymaya da devam edeceğiz. Ancak sendikasından memnun olmayan, sendika değiştirme hakkını kullanan işçiye de “üye olamazsınız” diyemeyiz. Sendikamız tüm siyasi partilere karşı aynı mesafede olup, işçinin yanında olmayan hiçbir siyasi iktidar ile de dirsek temasında olamaz. 1 Mayıs’ta her türlü engellemelere karşın Taksime yürüyen sendikamız, mücadeleden hiçbir zaman kaçmadı ve kaçmayacak. DİSK OLEYİS artık kendini sorgulamalıdır; “Niçin bu duruma düştük, niçin işçiler bizden kaçıyor.” Çünkü Oleyis’ten istifa eden işçi sadece Hakimevleri işçisi değil. Hilton ve Conrad Oteli işyerlerinden istifa eden ve sendikamıza üye olmayan bu işçileri kim yönlendirdi? Bu istifaların nedenleri gerçekten öğrenilmek isteniyorsa OLEYİS yöneticileri aynaya bakmalı. Oleyis yöneticilerinin böyle devam etmeleri, özeleştiri yapmamaları halinde, yakın zamanda OLEYİS üyesi diğer birkaç işyeri işçileri de istifa edeceklerdir. Pek tabiidir ki işkolumuz işçisi yalnız bırakılmayacak ve de TOLEYİS üyesi olacaklardır. Dünden bugüne geçmişimizin açık ispat ettiği gibi TOLEYİS sendikası sınıf birliğinden yana olmuş, sendikacılığın bütün ilkelerinin demokratça uygulandığı hem madden, hem manen çok güçlü bir sendikadır.Artık işkolumuzdaki tüm işçilerin TOLEYİS’te toplanması kaçınılmazdır. Çok kısa zamanda TOLEYİS çatısında toplanmak ve işçi sınıfını daha güçlü kılmak işçinin birliğine inananların hedefi olmalı, asılsız iddialarda bulunmak yerine gerçekler görülmelidir. Herkes bilmeli ki Hakimevleri işçileri hür iradeleriyle sendikal tercihini kullanmışlardır. TOLEYİS GENEL YÖNETİM KURULU6/24/2008