Gençlik ve Spor Bakanlığı'na Bağlı İşyerlerinde Çalışan Sendikamız Üyesi İşçilerin Ücret Zammı Belirlenmiştir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı işyerlerinde çalışan sendikamız üyesi işçilere, 31.12.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak brüt ücretlerine, 01.01.2020 tarihinden itibaren % 5,5 oranında ücret zammı yapılacaktır.
Ek'te yer alan ilgili yazımız İl Müdürlüklerine gönderilmiştir.

Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.