Gelişmiş Avrupa-Afrika Bölgesi Sendikalar Birligi Club MED Sosyal Diyalog Avrupa Komitesi Üyelerinin Ortak Bildirisi.

Club Med OPA (Kamu İhale Teklifleri) :

OPA Kulüp MED Çalışanlarının Geleceği Nedir ?

 

EFFAT ve UIT’in girişimiyle, Club MED CEDS üyeleri ve Avrupa-Afrika Bölgesi Sendikaları Delegelerinin girişimiyle : FO, UNSA, CFDT (Fransa), FISASCAT-CISL (İtalya), TOLEYİS(Türkiye),  FGAT-UGTT (Tunus) ve UMT (Fas), Tunus’un Hammamet şehrinde 13 Ekim 2014 tarihinde müzakere yaptılar.

 

Tüm kuruluşlar iki Kamu İhale Teklifinin olası sonuçları ve gurubun geleceği açısından sosyal endişe duymaktadır.

 

6 Ekim 2014 tarihinde, CMSA nin CE’si Gaillon Invset II nin kamu ihalesine açılması üzerine aşağıdaki olumsuz görüşünü bildirdi.

 

Hammamet şehrindeki müzakereye katılan delegeler ve sendikalar birliği  OPA (Kamu İhalesine Açılması) projesinin mufassal ve derin reel riskler taşıdığı görüşündeler.

 

• Çin odaklı çok büyük iş planı

• Beklenen sonuçlar ve iş planı odaklı öngörü eksikliği

• Karar merkezlerinin yeri hakkında kararsız çoğunluk

 

10 yıldır Avrupa’ da yaşanan turizm krizi bağlamında, Kulüp Med’in yükselen stratejisi (2000 yılında 113 den 2014 yılında 66’ya) Tatil Köyü sayısının % 40 azalmasıyla düşüşe geçmiştir.

 

Dönüşüm sürecinde, Kulüp Med bünyesinde çalışanların geleceğini de düşünmek gerekmektedir.

 

Kulüp Med sermayesi kontrollü bu mali sıkıntıda, biz başka ülkelerdeki istihdam sorunlarını çözmek, değişkenlik, oluşumlardan ve Kulüp Med Gurubunun ekonomik değişiminden haberdar olmak için genel yönetimden, işçiler birligi için istihdam garantisi verilerek yürürlükteki sözleşmelere riayet ve idamesi doğrultusunda  sosyal yükümlülükler üzerine belli taahhütler talep etmekteyiz.

 

Biz, Kulüp Med çalışanlarının sosyal hakları ve istihdam riskine karşı, EFFAT-UITA(Restorant- Otelcilik ve Turizm İşççileri Avrupa Sendikaları Federasyonu)’nun teşebbüsüyle uluslararası sosyal diyalog ve taahhütler mercisi oluşturmayı arzu etmekyeyiz. Bu merci  bize Kurumsal Sosyal Sorumluluk (RSE) çerçevesinde eşzamanlı yenilik yapmak, temel sosyal haklara saygı için müdahale edebilme hakkı sağlayacaktır.

 

14 Ekim 2014 Hammamet müzakeresinde oybirliği ile kabul edilmiştir .

 

(*)   EFFAT-UITA: Restorant- Otelcilik ve Turizm İşçileri Avrupa Sendikalar Federasyonu