Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği’nin 02-04 Mart 2016 tarihleri arasında ‘Kriz dönemlerinde Sendikaların Güçlendirilmesi’ konulu Bölgesel Konferansı 2. Bölümü Sırbistan’da düzenlendi.

Konferansa Genel Başkanımız Sn. Cemail Bakındı, sendikamız Danışmanı İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sayım Yorgun ve beraberinde Bass Sendikası Başkanı Sn. Turgut Yılmaz ile Haber-İş Sendikası Başkanı Veli Solak katılmıştır. Katılımcı ülkeler arasında Bosna Hersek ve Karadağ da bulunmaktadır.

03 Mart Çarşamba günü konferansın açılışını gerçekleştiren Sn Milan Jevtic bir önceki toplantıda varılan sonuçlara ilişkin sendikaların toplumsal hareketi ile ilgili, sendikaların sivil sektöre ve demokratik topluma olan etkileri hakkında bir sunum yaptı. Ardından Danışmanımız Doç. Dr. Sayım Yorgun tarafından  ‘Sendikaların geleceği, özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde (KOBİ) ‘’ konulu bir sunum yaptı.

Doç. Dr. Sayım Yorgun Sendikacılık ve toplu pazarlığın ekonomik, sosyal, politik çevrede gerçekleştiğini ve bunlardan en önemlisinin ekonomik çevre olduğunu açıkladı. Ekonomik yapının olası değişikliklerinden de bahseden Sn. Yorgun sermayenin küreselleştiğini, sanallaşmanın ön planda olduğunu vurgulayarak ekonominin dijitalleştiğini, dolayısıyla işletmelerin küçülmekte ve küreselleşmekte olduğunu vurguladı. Küçük ve Orta büyüklükteki işletmelerin yayılmakta ve küreselleşmekte olduğundan, yeni teknoloji ve iletişim ağlarının, büyük işletmelerin sahip olduğu kaynaklara küçük işletmelerin de ulaşabilme imkânı sunduğunu belirtti.

Sn. Yorgun, sunumunda ayrıca işçilerin zaman ve mekân birlikteliğinin zayıfladığını, aynı saatlerde çalışan işçiler yerine esnek iş saatlerinin uygulandığını ve binlerce işçinin fabrikalar yerine evde çalışma, tele çalışma gibi istihdam türünün yaygınlaştığını dile getirdi. Küreselleşme, sermayenin egemenliğini güçlendirdiğini dile getiren Sn Yorgun, serbest piyasanın ise bir çok sorunu çözmekten ziyade aksine emeğin örgütlenmesine karşı getirilen kısıtlamalar, küreselleşme dalgasıyla sermayenin küresel çapta hareket serbestliği kazanmasının sömürüyü arttırdığını belirtti. 21. Yüzyılda sendikaların var olması için yapılması gerekenin profesyonel uzmanlardan oluşan örgütlenme birimleri kurmak, bu birimleri tabanla buluşturup, yetkilendirerek, örgütlenmektir. Örgütlenmenin düzeyi değişmeli, aktif üyeler ve uzman örgütleyiciler bir arada olmalıdır. Örgütlenme stratejisi, işveren-işçi odaklı, konu tabanlı ve uluslar üstü düzeyde örgütlenme olarak değiştirilmesi gerektiğini açıkladı.

Sn. Yorgun geleceği önceden tahmin etmenin mümkün olmadığına ilişkin düşüncenin egemen olduğunu ancak bu düşüncenin bizleri geleceğimize yönelik çalışmalardan alıkoymaması gerektiğini ve yeni dinamikleri dikkate alarak bu yüzyılda politikalarımızı isabetli bir şekilde belirlememiz gerektiğini dile getirdi. Ayrıca toplu sözleşmeden yararlanma ile sendika üyeliği arasındaki ilişkinin kurulumu hakkında birkaç öneride bulundu. Sendikaların siyaseti şekillendirdiğini dile getiren Sn. Yorgun, sendikaların demokrasinin vazgeçilmez örgütü olduğunu hatırlattı. Son olarak siyaseten başarılı olmak için geliştirilmesi gereken siyasi stratejilerden bahsederek sendikalı işyerlerinin rekabet gücünün arttırılması gerektiğini vurguladı. Soru ve cevap bölümünün ardından Moderatör Dusko Vukovic sendikaların raporlarını sundu.