Toleyis, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu`nun 60. maddesinde sayılan 25 sıra numaralı konaklama ve eğlence yerleri işkolunda kuruludur. Bu işkolu ile, işin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlere, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi eklentiler ve araçlarla asıl işe yardımcı işlerden olup, asıl işin dahil olduğu bu işyerlerinde ve otel, pansiyon, lokanta, büfe, pastahane, kahvehane gibi konaklama, dinlenme ve yemek yerleri ile sinema, müzikli ve müziksiz her türlü eğlence yerleri, plaj, açık ve kapalı spor yerleri, hipodromlar, hamamlar, kaplıcalar, içmeler, turistik tesislerde yer alan işlerin işyerlerinde, Türkiye çapında faaliyet gösterir.