ETUF ve ETUC Tarafından Brüksel’de Düzenlenen ‘Güvencesiz çalışmaya Son!’ Konulu Konferansa Doç. Dr. Sayım Yorgun Katıldı.

ETUF ve ETUC işbirliği ile Güvencesiz çalışmanın sonlandırılması ve insana yaraşır iş ve iş hayatında eşit muamele için düzenlenen konferansın finali 13-14 Nisan 2016 tarihleri arasında Brüksel’de yapıldı. Konferansa sendikamızı temsilen Doç. Dr. Sayım Yorgun katıldı.

 

Konferansta, aynı işi yapan tüm işçilerin hangi sektör olduğuna, cinsiyet, ırk, konum ya da iş sözleşmesine bakılmaksızın eşit muamele görmeleri gerektiği konularına değinilmiştir.

 

ETUF ve ETUC güvencesiz çalışmaya karşı yıllardır mücadele vermekte olup,  güvencesiz çalışmanın anlamı; işçinin istihdam haklarından yararlanamaması, sosyal sigorta güvencesinin olmaması, sağlık ve güvenliğin riskli olması ve ayrıca düzgün bir yaşam sürebilmek için yeterli bir gelirin olmaması ya da düzensiz ve hatta ücretin hiç ödenmemesi demek olduğunun altı çizilmiştir. Yaşanan bu olumsuzluklara değinerek tecrübelerini paylaşan birkaç çalışanın katılımıyla bazı örnekler dile getirildi. Ayrıca göçmen işçiler de tecrübelerini aktararak yeni gelecek göçmen işçilerin de aynı sorunları yaşamamaları için tedbir alınmasının gerektiği dile getirildi.

 

Politikacıların, akademisyenlerin, uzmanların ve sendikacıların katılımıyla gerçekleşen bu konferansta, güvencesiz çalışmanın son bulması için AB’ye resmi çerçevelerde, bütün çalışanlara eşitliği sağlamayı mümkün kılacak bir mevzuatın oluşturulması çağrısı yapıldı.