EFFAT Sosyal Diyalog Geliştirme Toplantısı Romanya’da Yapıldı

         ITC-ILO`nun EFFAT ve Avrupa Maden, Kimya ve Enerji İşçileri Federasyonu (EMCEF) ile birlikte yürüttüğü "İşçilerin Faaliyetleri için Program", Avrupa Birliği tarafından desteklenen sosyal diyalog ve endüstri ilişkileri üzerine proje kapsamında, Romanya`nın Bükreş kentinde bir atölye çalışması yapıldı. Toplantıya sendikamız Toleyis`i temsilen Teşkilatlanma ve Örgütlenme Uzmanı Şaban Demirci, Çırağan Otel sendikamız işyeri temsilcisi Bilal Erdoğan ve Çırağan çalışanı sendikamız üyesi Esen Tutak katıldılar.

        Atölye çalışmasının konu başlıkları işyeri düzeyinde ve ulusal düzeyde toplu pazarlık ve Avrupa sosyal diyalog ve sendikal örgütlenmenin gelişimiyle ilgili konular olarak belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca, cinsiyet eşitliği ve insan onuruna yakışır iş, temel ILO sözleşmeleri, güvencesiz çalışma, küresel istihdam eğilimleri, kayıt dışı ekonomi ve sosyal diyalog gibi pek çok konuda çok sayıda sunum gerçekleştirildi.