Devlet Tiyatrolarında Hukuksuzluğa Son Verin!

    

Değerli Basın Mensupları;

Türkiye’nin 12 vilayetinde faaliyet gösteren Devlet Tiyatrolarında süreli sözleşmeli statüsünde çalışan sahne üzeri ve sahne gerisinde görev yapan sahne uygulatıcıları sendikamıza üye olmuş,  11 Eylül 2015 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 03 Eylül 2015 tarih ve 74038328-103-E.19052 sayılı yazısı ile işletme düzeyinde Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi alınmıştır.

Toplu İş Sözleşmesi Teklif Taslağı, işveren tarafından kabul edilmemiş ve işletmede grev uygulama kararı alınmıştır.

İşçiler grev oylaması talebinde bulunmuş, grev oylaması sonucunda işçiler Greve Hayır demişlerdir. Bunun üzerine sendikamız Toplu İş Sözleşmesini bağıtlanmak üzere Yüksek Hakem Kurulu`na göndermiştir. 

 

Sendikamızın almış olduğu  Yetki Belgesinin iptali amacıyla T.C. Ankara 18. İş Mahkemesinin 2015/1152 Esasına kayden açmış oluğu davanın 31.05.2016 tarihli son celsesinde sendikamızın yetkili olduğuna ilişkin karar verilmiştir.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün itirazı üzerine dosya Yargıtay`a gönderilmiştir. Yargıtay  10.10.2016 tarihinde,  Ankara18. İş Mahkemesinin  kararını eksik inceleme sebebi ile bozmuştur. Bu nedenle Mahkeme süreci devam etmektedir.

Bugüne kadar işyerinde çalışan işçilere ücret zammı yapılırken ve işyerinden ayrılan işçilere kıdem tazminatları ödenirken, sendikamızın almış olduğu Yetki Belgesi sürecinden sonra işçilere ücret zammı yapılmamış, kıdem tazminatları da ödenmeyerek işçilerimiz mağdur edilmektedir.   

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca işçi kabul edilen ve sendikamıza üye olanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca işçi kabul edilmemekte ve bu yasadışı çalışma şartlarını sürdürmek amaçlanmaktadır. İşveren tarafının yasadışı uygulamalarına kayıtsız kalmayacağımızı ve hukuk mücadelemizin devam edeceğini bilgilerinize sunarız. 02.12.2016

 

                                                                 TOLEYİS SENDİKASI

                                                GENEL YÖNETİM KURULU