Değerli Üyelerimiz;

Öncelikli olarak üyelerimize ve bizi takip etmekte olan tüm işçilerimize sağlık ve huzur dolu uzun ömürler dileriz. Malum olduğu üzere işkolumuza bağlı sektörler, PANDEMİ ve buna bağlı gelişmelerden en çok etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Konaklama, yeme, içme ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren işyeri ve işletmelerin hali hazırdaki durumu ortadadır ve bu illet salgının bir an önce son bulması, sektörde çalışan arkadaşlarımız için büyük önem arz etmektedir. Çok sayıda işyeri kapanmış ya da kapanmak üzeredir. Sendikamız bu süreçte üyelerimizin istihdam garantisini önceliğine alarak,  çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir.

Tüm bu yoğunluk arasında örgütlü bulunduğumuz Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Oteli toplu iş sözleşmeleri kapsamındaki arkadaşlarımıza süreç hakkında bilgiler vermekteyiz. Çok sayıda sendikanın yapmadığını yaparak, süreci, işleyişi, gelişmeleri duyurmaktayız. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ilişkin toplu iş sözleşmelerinin kendine özgü şartlar içinde yürütüldüğünü, bu nedenle; TÜRK-İŞ, HAK-İŞ Konfederasyonlarına bağlı tüm sendikaların, Kamu adına taraf durumdaki Kamu İşveren Sendikası TÜHİS ile aynı şartlarda muhatap olmaktadır. Bu durumu daha önce detaylı şekilde izah etmiş olmamıza rağmen; bizi takip etmekte olan arkadaşlarımız, ısrarla teklif tasarısının gizlendiğinden bahisle, ücret ve parasal haklarına ve diğer hususlara ilişkin isteklerimizin ne olduğunu bilmediklerini ifade ederek; içinde bulunduğumuz süreci dikkate almaksızın ve Sendikamızın tarihsel yaklaşım ve duruşunu gözetmeksizin yorumlar yapmayı sürdürdüklerini üzülerek takip etmekteyiz. Sendikamız üyelerinden ve üyesi olmayan işçilerimizden gelecek her türlü öneri ve eleştiriye saygı duyar. Ancak, bu eleştiri ve önerilerin asılsız duyum ve dedikodulara dayalı olması ya da haksız suçlamalar barındırması özveri ile yürütülen çabalarımızı etkilemiyor olsa da, biz böylesine yaklaşımları; işi gücü kaostan beslenen kişi ve oluşumlara fırsat veriyor olmasını ihtimal dahilinde görmekteyiz. Lütfen buna fırsat vermeyiniz. İlgili mevzuatın kesin hükmü gereğince Kamu Kurum ve Kuruluşları ölçeğinde hiçbir sendikanın başka bir sendikadan farklı ücret zammı alma imkan ve ihtimali yoktur. Ancak, taraflar işletme ve işyerinin özelliklerini dikkate alarak toplu iş sözleşmesine özel hükümler koyabilirler, gayretimiz bunu sağlamak ve başarmaktır.

Değerli arkadaşlar, kıymetli üyelerimiz; özetlemek gerekirse, teklif tasarımız süresi sona eren toplu iş sözleşmemizde var olan hükümler geliştirilerek, ayrıca PANDEMİ sürecinin kısıtlı şartlarında 81 İlden katılan temsilcilerin iştiraki ile yapılan üç günlük genişletilmiş toplantıda sizlerden gelen öneriler titiz şekilde değerlendirilmek suretiyle teklif hazırlanmıştır. Bu kapsamda yeni düzenlemelerimiz mevcut maddelere işlenmiş, yeni isteklerimiz için de ilave yeni maddeler tanzim edilmiştir. Teklif metninde öncelikle ücretler arasındaki dengesizliğin giderilmesi, taban ücretin oluşturularak üzerine zam inşa edilmesi, gece ve vardiya çalışmalarında ilave ödeme yapılması, ayrıca iş primi ödenmesi, üst kadrolara terfi, işçilerin nakilleri, iş tanımlarının yapılması gibi pek çok hususa yer verilmiştir. Her görüşmede teklif maddelerimizdeki gerekçelerimiz, diğer toplu iş sözleşmeleri ve sizden gelen talepler de örneklenerek karşı tarafa ısrarla anlatılmakta ve tekliflerimizin kabul edilmesi için yoğun çaba gösterilmektedir. Süreç içinde tekliflerimizin hiç biri geri çekilmemiş, karşı tarafın kabule yaklaşmadığı bu tekliflerimiz uyuşmazlık maddeleri arasında aynen yer almış olduğundan arabulucu nezdinde yapılacak görüşmelerde de ısrarlı duruşumuz devam edecektir. Tüm gelişmeleri en yakın temsilci arkadaşınızdan veya bağlı bulunduğunuz şube yöneticilerinden öğrenmeniz mümkündür. Ayrıca tüm sendikalar için bağlayıcı olan “2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü” çalışmaları hızlanmış, Sendikamız öneri ve istekleri; Genel Başkanımız Sayın Cemail BAKINDI tarafından söz konusu Komisyona aktarılmıştır.

Değerli Üyelerimiz; 696 sayılı KHK ile kadroya alınan ve 01.11.2020 tarihi itibariyle istihdam edildikleri Kamu Kurum ve Kuruluşundaki asıl işkolu toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren işçi arkadaşlarımızın özel durumları TÜRK-İŞ ve bağlı sendikalar ve elbette Sendikamızca da çok yakından takip edilmektedir. Bu vesileyle başta üyelerimiz olmak üzere; Ülkemiz çalışma hayatının yaşamakta olduğumuz PANDEMİ şartlarından olumsuz etkilenmemesi arzu ve umudumuzla, her birinize ailelerinizle ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diler; yeni dönem toplu iş sözleşmesinin en kısa zamanda sonuçlanmasını ve hayırlara vesile olmasını temenni ederiz.

TOLEYİS SENDİKASI