Avrupa Sendikalar Toplantısı, 19-20 Ekim 2017 Tarihlerinde Brüksel’de Düzenlendi.

Yunanistan P.A.M.E Genel İşçi Sendikası’ının daveti üzerine, 19-20 Ekim 2017 tarihlerinde Belçika’nın Brüksel şehrinde bulunan Avrupa Parlamento  binasında düzenlenen ‘Dünyadaki tüm işçiler emperyalizme, savaşa, NATO-ABD ve AB müdahalelerine karşıdır!’ konulu toplantıya sendikamızı temsilen İzmir İl Temsilcimiz ve Grand Plaza işyeri sendika temsilcimiz Sn. Fahri Kaya katılmıştır. Ayrıca Yunanistan, Suriye, Sırbistan, İtalya, Kıbrıs ve Filistin’den sendika temsilcileri de katılmışlardır.

Toplantının 2. günü,  İzmir İl Temsilcimiz ve Grand Plaza İşyeri Sendika temsilcimiz Sn. Fahri Kaya, Divan Heyetine seçildi. Toplantıda söz alan Sn. Fahri Kaya, Türkiye’de işçi haklarından, işçilerimizin Avrupa’daki işçilere göre çok daha zorlu şartlarda mücadele etmesinden, emperyalizmin geliştiği ülkelerde işçilerin sendikalaşma oranının düşük olmasından bahsetti. Ayrıca, işçi sınıfı mücadelesinin geliştiği yerlerde emperyalizme karşı mücadele de gelişeceğini vurgulayarak işçi sınıfının gelişip güçlendiği bölgelerde emperyalizmin gerileyeceğini, NATO’nun gücünün zayıflayacağını belirtti. Son olarak da işçi sınıfı mücadelesi hangi ülkede verilirse verilsin, dünyadaki genel işçi sınıfı hareketinden bağımsız düşünülemeyeceğini yani, ‘işçinin vatanı olmaz’ dedi.