Avrasya Gıda, Tarım, Orman ve Turizm İşçileri Federasyonu III. Olağan Genel Kurulu Toplanıyor.

Değerli üyelerimiz,

 

Avrasya Gıda, Tarım, Orman ve Turizm İşçileri Federasyonu III. Olağan Genel Kurulu 23 Eylül 2016 tarihinde saat 10.00’da Türkiye’de Toleyis Sendikası Konferans Salonunda aşağıdaki gündeme göre toplanacaktır.

Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 30 Eylül 2016 tarihinde aynı yer, saat ve gündeme göre yapılacaktır.
Bilgilerinizi rica ederiz.

                                                                    Saygılarımla,


                                                                Cemail BAKINDI 
                                                       AVRASYA FEDERASYONU 
                                                               GENEL BAŞKANI
      
GÜNDEM:
1. Açılış Konuşması
2. Başkanlık Divan Seçimi
3. Saygı Duruşu
4. Genel Başkanın Konuşması
5. Konukların Takdimi ve Konuşmaları
6. Faaliyet Raporların Görüşülmesi ve Kabulü
7. Anatüzüğün Görüşülmesi ve Kabulü
8. Seçimler
8.1.Yönetim Kurulu (Asil ve Yedek)
8.2. Denetim Kurulu (Asil ve Yedek)
8.3.Disiplin Kurulu (Asil ve Yedek)
9. Dilek ve Temenniler

10. Kapanış