Avrasya Federasyonu Başkanlar Kurulu Saraybosna da Toplandı

Avrasya Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet Avdagiç’in daveti ve çağrısı üzerine Avrasya Federasyonu 26 Eylül 2009 tarihinde 3. Başkanlar Kurulu için Saraybosna’da bir araya geldi. Başkanlar toplantıya önceden belirlenmiş olan gündeme uygunlukta Gürcistan konusuna öncelikle yoğunlaştılar. Toplantıda alınan ilk karar Gürcistan Tarım ve Gıda İşçileri Sendikası’nın ziyaret edilmesi oldu. Bilindiği gibi Gürcistan’daki üye sendika büyük zorluklarla karşılaşmaktadır.

Yaşanan Rus-Gürcü savaşı sendikanın %10’dan fazla üyesinin işsiz kalmasına neden olmuştur. Son iktisadi kriz ise diğer etkenlerin başında gelmektedir. Başkanlar Kurulunda yapılan görüşmeler sonucunda Avrasya Federasyonu adına Gürcistan’a dostluk ve destek mesajı vermek için bir heyetin gönderilmesine karar verildi. Ayrıca sendikayı ziyaret sırasında finansal yardım yapılması da öngörülmektedir. Ziyaretin, 24 Ekim - 1 Kasım 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Cemail Bakındı heyete başkanlık edecektir. Toplantı sırasında Sırbistan Catering ve Turizm İşçileri Sendikası Başkanı Radan Milonoviç sendikasının 26 Ekim - 30 Ekim tarihleri arasında üyeleri arasında birkaç dalda yarışma düzenleyeceğini bildirerek Avrasya Federasyonu’nu yarışmaya davet etti. Cemail Bakındı daveti kabul ederek katılacak isimlerin sonradan belirlenmek üzere bir delegasyonun gönderileceğini belirtti.

Başkanlar Kurulunda, Avrasya Federasyonu’nun eğitim seminerlerine devam etmesi kararı alındı. Bir sonraki seminerin Ukrayna’da yapılması kararlaştırıldı. Yapılacak olan seminerin tarihinin Ukrayna sendikası ile yapılacak olan görüşmeler sonrasında belirlenmesi kararlaştırıldı.

Gündemin diğer bir maddesi gereği Avrasya Federasyonu’na üyelik başvuruları değerlendirildi. Arnavutluk’un SPPBBSH sendikası bir süre önce üyelik başvurusunda bulunmuştu. Üyelik başvurusunu ele alan başkanlar kurulu, Federasyonun tüzüğüne uygun olarak sendikanın bir yıl süreyle gözlemci statüsünde bulunmasına ve bu sürenin sonunda tam üye olmasına karar verdi.

Başkanlar kurulu toplantısı, küresel iktisadi krizin etkilerinin ayrıntılı bir şekilde ele alındığı ikinci oturumun ardından sona erdi.Ayrıca Başkanlar Kurulu öncesinde Bosna-Hersek’in PPDIVUT sendikası ile Romanya’nın Agro-Fratia sendikası arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması imzalandı. Anlaşma ile sendikalar arasındaki bağın daha da sıkılaştırılması amaçlanmıştır. Avrasya Federasyonu Başkanı Cemail Bakındı ise anlaşmayı şu cümlelerle yorumladı: “Görüldüğü gibi Avrasya Federasyonu’nun üyeleri işbirliği anlaşmasını imzalamış bulunuyorlar. Bu anlaşma, Federasyonu’nun üyeleri arasında dayanışmanın sağlandığını göstermektedir. Anlaşmanın imzalanmasından büyük mutluluk duyuyorum ve işçi haklarının daha iyi korunması için katkıda bulunacağına inanıyorum.” İmza törenine Avrasya Federasyonu 3. Başkanlar Kurulu katılımcılarının yanı sıra Romanya’nın Saraybosna büyükelçiliği temsilcileri ile medya mensupları da katıldılar.