Ataköy Otelcillik A.Ş. İşyerinde, İşten Atılan 8 Üyemizin İşe İade Davaları Kazanıldı.

 

Ataköy Otelcilik A.Ş. işyerinde çalışmakta iken, personel yemekhanesinin taşerona verilmesi sebebiyle iş akitleri 31.03.2011 tarihinde sona erdirilen Duran Doğan, Cemal Akkuş, Erşan Oğuz, Erbil Değer, Mehmet Şirin Aslan, Bilal Yıldırım ve İsmail Hakkı Aşkın adına Bakırköy 12.İş Mahkemesinin 2011/190-196 E. arasına açılan davaların yapılan yargılamaları neticesi, 17.05.2012 tarihindeki celsede; feshin geçersizliğine ve davacı işçilerin işe iadesine karar verilmiştir. Yerel Mahkeme kararı, davalı işveren tarafından temyiz edilmiş olup henüz kesinleşmemiştir.

         Aynı şekilde iş akdi personel fazlalığı nedeniyle 30.12.2010 tarihinde feshedilen Gencer Aydın isimli üye işçi adına Bakırköy 15.İş Mahkemesinin 2011/856 E. sayılı dosyasına kayden açılan davanın 23.05.2012 tarihli oturumunda; feshin geçersizliğine ve davacı işçinin işe iadesine karar verilmiştir. Yerel Mahkeme kararı, işveren tarafından temyiz edilmiş olup henüz kesinleşmemiştir.