How it Works

  • Toleyis
  • /
  • How it Works

Çalışma Şekli

TOLEYIS, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, anayasanın koyduğu ilkelere ve ona uygun olarak çıkarılan yasalara bağlı kalır. Amaç uğruna demokratik prensiplerinden sapmaz...