Haber Detayı

  • Haberler ve Duyurular
  • /
  • Haber Detayı

4 - 10 MAYIS İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HAFTASI BAŞLIYOR

Ülkemizde 1987 yılından bu yana her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arası "İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası" olarak kutlanmaktadır

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilkyardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi için oldukça önemlidir.

📌Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmesi ve çalışanların bilgilendirilmesi

📌Acil durum eylem planının hazırlanması

📌Risk değerlendirmesi dokümanının hazırlanması

📌İş ekipmanlarının bakım ve periyodik kontrollerin yapılması

📌İş hijyeni ortam ölçümlerinin yapılması ve analiz edilmesi

📌Çalışma ortam gözetimi ile tehlikeli durum ve davranışların önlenmesi

📌İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildiriminin yapılması

 

4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nda kazasız, sağlıklı ve güvenli bir iş yaşamının önemini bir kez daha hatırlatmak dileğiyle.

TOLEYİS Genel Merkez Basın