81. ILO Konferansı Cenevre de Toplandı

Toleyis Genel Başkanı Cemail Bakındı da konferansa katıldı. ILO toplantısı; tüm dünyada işçileri koruyucu mevzuata, sosyal devlet anlayışına, sendikal hak ve özgürlüklere yönelik çok sistemli bir saldırının yapıldığı günlerde toplandı.

Bu saldırıların durdurulması, işçilerin hak ve menfaatlerinin arttırılması için sendikalararası, milli ve milletlerarası güç birliği daha da önem kazanmaktadır. 
Toleyis Genel Başkanı Cemail Bakındı, bu toplantıda ve sendikalararası ikili münasebetlerde turizmin milli ve milletlerarası problemleri açıklayarak, `işçiler üzerindeki baskıların giderilmesi yönünde çabaların arttırılmasını` talep etti.

Turimde son yıllarda yaşanan oyunların bertaraf edilmesi, turizm çalışanlarının kötü çalışma şartlarını iyileştirmek için ILO nezdinde tavsiye ve sözleşmelerin çıkarılması yönünde çalışmalar yapan Bakındı, görüşmelerden olumlu neticeler aldığını söyledi.