30/12/2011 Valturda Uluslararası Hukuki Mücadele

İflası istenen Valtur S.p.A işçilerinin ücret ve diğer alacaklarının ödenmesi için, Toleyis Sendikası olarak bağlı bulunduğumuz Uluslararası Gıda, Tarım, Turizm İşçileri Federasyonu IUF ve Valtur S.p.A’nın devredilmiş bulunduğu İtalyan Komiserlikleri’ne başvuru yapmış bulunmaktayız. Komiserliklerden gelen ve süreç hakkında bilgi veren mektuplar aşağıda yer almaktadır:Valtur- 13 Aralık 2011, MilanoOLAĞANÜSTÜ YÖNETİM TAKİBATI18 Şubat 2004 yılında bazı düzeltmelerle 39 No’lu yasaya dönüştürülmüş olan 18 Ekim 2011 tarihinde, 23 Aralık 2003 tarihli ve 247 No’lu Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. Maddesinin 2. Paragrafına göre Valtur S.p.A., Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından olağanüstü yönetimine takibatına devredilmiştir. Aynı kararnameye göre aşağıda imzası bulunanlar özel komiserlikler olarak atanmıştır. 21 Ekim 2011 tarihli ve 791/2011 sayılı karar ile Milano Mahkemesi Valtur S.p.A’nın iflasını ilan etti.İtalyan yasalarına göre, bu, 17 Ekim 2011 tarihine kadar birikmiş olan borçlar da dahil olmak üzere bütün borçların “kristalizasyonu” ve kısa vadede ilgili ödemelerin yapılmasının nesnel olarak imkansızlığı anlamına gelmektedir.Aslında, alacaklar ve doğası gereği ayrıcalıklı olan işler alacaklıların talebi üzerine borçluluk statüsüne girer ve varlıklara bağlı olarak süreç sonunda likidite edilebilir.Bizler, yargılamanın yükümlülükleri içerisinde işçilerin bilmesi gereken yöntemleri ve koşulları bildirmek ve sizlere de gerekli bilgileri sunmak amacıyla bu bilgilendirmeyi yapıyoruz. Daha fazla bilgilendirme ve açıklama için sizlerin hizmetinizdeyiz.Saygılarımızla, Özel Komiserlikler Avv.Stefano Coen Avv.Daniele Discepolo Prof.Avv.Andrea Gemma 12/30/2011 Toleyis