30/04/2010 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun

BUGÜN 1 MAYIS EMEKÇİLERİN ULUSLARARASI BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN!Bizler bu ülkenin işçileri, kamu emekçileri, meslek sahipleri, emeklileri, işsizleri, yoksulları olarak, tüm dünya emekçileriyle birlikte 1 Mayıs’tayız, emeğin bayramındayız. Barış için, özgürlük için, demokrasi için, ekmek için, daha güzel bir dünyada sömürüsüz, baskısız, insan onuruna yaraşır bir yaşam için birlikteyiz.Her türlü baskıya inat, haklarımız ve özgürlüklerimiz için dayanışma içindeyiz. Sosyal adalet, eşitlik, bağımsızlık ve sendikal haklarımız için 1 Mayıs 2010’da, başta Taksim olmak üzere alanlarda, omuz omuzayız.Emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününü; emeğin bayramı 1 Mayıs’ı hep birlikte barış içinde, kardeşçe kutluyoruz. 1 Mayıs 2010’u güvencesiz, kuralsız çalışmanın yaygınlaştığı koşullarda karşılıyoruz. Emekçilerin yarısı kayıt dışında çalışıyor. Esnek, güvencesiz ve kuralsız çalışma kural haline geliyor, 4-C uygulamasına, kölelik düzenine mahkum ediliyor. Sendikasızlaştırma yaygınlaşı­yor, sendikal örgütlenmenin önüne engeller çıkarılıyor. Örgütlenen işçiler işten atılıyor. Başta madenler olmak üzere, iş kazası adı verilen cinayetler durmak bilmiyor. Biz sosyal adalet, eşitlik ve demokrasi istiyoruz. Özgürlükçü, eşitlikçi sivil demokratik bir anayasa ve yasalar istiyoruz. Tüm çalışanların grevli toplu sözleşmeli sendikal haklara sahip olduğu bir Türkiye için sesimizi yükseltiyor, demokrasiden ve sosyal devletten vazgeçmeyece­ğimizi bildiriyoruz. 1 MAYIS’TA ALANLARDAN BİR KEZ DAHA HÜKÜMETE SESLENİYORUZ; 1 Mayıs 1977’de kaybettiklerimizin faillerinin bulunmasını ve adalet önüne çıkarılmasını istiyoruz,işsizliğin önlenmesini istiyoruz,kiralık işçilik düzenlemesinden vazgeçilmesini istiyoruz,kıdem tazminatı hakkımıza dokunulmamasını istiyoruz,4-C ve benzeri uygulamalardan vazgeçilmesini istiyoruz,İşsizlik Sigortası Fonu’nun işsizler için daha etkin kullanılmasını istiyoruz,vergi adaletsizliğinin giderilmesini istiyoruz,sağlık ve sigorta haklarımızdaki mağduriyetin giderilmesini istiyoruz,asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını istiyoruz,iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılmasını istiyoruz,anti demokratik yasaların değiştirilmesini istiyoruz,örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz,taşeronlaşma ve kayıt dışı ekonominin engellenmesini istiyoruz,özelleştirmelerin durdurulmasını, sosyal devletin daha etkin olmasını istiyoruz,emekçilerin sesine kulak verilmesini istiyoruz.İşçiler, kamu emekçileri, emekliler, işsizler, yoksullar, kadınlar, gençler,EKMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK İÇİN HAYDİ 1 MAYIS’A!EKMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK İÇİN HAYDİ MÜCADELEYE!1 MAYIS ULUSLARARASI BİRLİK MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TÜM EMEKÇİLERE KUTLU OLSUNTÜRK-İŞ • HAK-İŞ • DİSK • MEMUR-SEN • KAMU-SEN • KESK