28/03/2011 Oleyis Grand Plaza İzmir Yetki Tespitine İtiraz Etti

İzmir Büyük Şehir Belediyesi Grand Plaza Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. işyerinde çalışan işçilerden 321 kişi, Oleyis Sendikasından istifa ederek sendikamız TOLEYİS’i seçmiş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapmış olduğumuz Yetki Tespiti başvurusu sonucunda, Çalışma Bakanlığı’nın 03 Mart 2011 tarihli yazısı ile çoğunluğu sağladığımız tarafımıza bildirilmiştir.Ancak Oleyis Sendikası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Yetki Tespitine itiraz ederek Mahkemeye intikal etmiş, duruşmanın 18 Nisan 2011 tarihinde yapılacağını bilgilerinize sunarız.GENEL YÖNETİM KURULU