27/12/2010-İstanbulda İşyeri Sendika Temsilcilerine Eğitim Semineri Düzenlendi

Sendikamız, işyeri Sendika Temsilcilerine yönelik 24 Aralık 2010 tarihinde sendikamız Genel Merkezi’nin Konferans Salonunda Eğitim Semineri düzenledi.Eğitim Seminerinin Açılış Konuşmasını Genel Başkan Yardımcımız Necati AKTAŞ yaptı. Eğitimin verimli ve faydalı geçmesi yönünde temennilerini dile getiren Necati AKTAŞ ilgilerinden dolayı katılımcılara teşekkür etti. AKTAŞ ayrıca eğitim seminerlerinin yapılmaya devam edeceğini de vurguladı. Açılış konuşmasının ardından Yrd. Doç. Dr. Sayım YORGUN, “İşyeri Sendika Temsilcilerinin Görev ve Sorumlulukları” konulu bir sunum yaptı. Slaytlar eşliğinde yaptığı detaylı açıklamalarla temsilcileri konu hakkında bilgilendiren Sayım YORGUN temsilcilerden gelen soruları da cevaplandırdı. Temsilcilerin sahip olduğu sorumluluklara ve yerine getirmeleri gereken görevlere değinen YORGUN, temsilcilerin sendika, işçiler ve işverenler arasında adeta bir köprü görevi gördüğünü ve bu nedenle de sendika, işçiler ve işverenler arasında sağlıklı bir ilişki kurma gibi zor bir görevleri olduğunu vurgulamıştır. YORGUN, temsilcilerin görev ve sorumluluklarına olduğu kadar bu görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri için sahip oldukları hukuki haklara da değindi ve bu haklar konusunda temsilcilerin, işçileri de bilgilendirerek onları da bilgi sahibi yapmasının önemine dikkat çekti.Eğitim seminerinin ikinci oturumunda Dış İlişkiler Uzman Yardımcısı Canan ÖZCAN, “Sendikaların Uluslararası İlişkileri ve TOLEYİS” konulu bir sunum yaptı. Canan ÖZCAN, küreselleşme süreci ile birlikte hem ulus devletlerin hem de ulusal sendikaların eski güçlerini kaybetmeye başladığını vurguladı ve mali küreselleşme ve üretim sürecinin küreselleşmesi gibi özellikleri olan bu yeni dönemde emeğin küreselleşmesinin önemine dikkat çekti. Uluslararası seviyede örgütlenmenin önemini fark eden ulusal sendikalarca uluslararası federasyonların ve konfederasyonların kurulduğunu belirten ÖZCAN, sendikamız Toleyis’in de üyesi olduğu IUF, AGTİF ve üyelik başvurusunda bulunduğu EFFAT gibi federasyonların ve konfederasyonların tarihsel gelişimleri ve faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Eğitim seminerimizin son bölümünde ise sendikamız Avukatı Ergün KIRCI, “Fesih ve İş Güvencesi” konusunda temsilcileri bilgilendirerek onlardan gelen soruları da cevaplandırdı.