26/04/2010 Avrasya Federasyonu Başkanlar Kurulu Azerbaycan da Toplandı

Azerbaycan’da 23 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen 4. Avrasya Federasyonu Başkanlar Kurulu toplantısı başarıyla tamamlandı. Bu toplantıya Türkiye`den Toleyis Sendikası Genel Başkanı Cemail BAKINDI, Güney Batı Ege Marmaris Bölge Şube Başkanı Metin AKAY, Tekgıda-İş Sendikası Genel Teşklilatlandırma Sekreteri Recep Ali ÇELİK, İzmir Temsilcisi Latif GÖKÇAY, Özbekistan`dan Şemsi ESANBAYEV, Gürcistan`dan Gela DZABILASHVILI, Azerbaycan`dan Settar MEVBALIYEV, Tofik GULIYEV, Yaşar YUSUBOV ve temsilciler katılmışlardır. Toplantının katılımcıları Avrasya Federasyonu’nun gelecek dönem aktivite programını, ekonomik krizi, krizin yansımalarını ve toplu pazarlığı ele aldılar.Avrasya Federasyonu Genel Başkanı Cemail Bakındı ‘Sendikalar birbirine destek olmalılar. Eğer sendikalar güçlü olursa ekonomik krizin olumsuz yansımaları daha kolay atlatılabilir’ dedi. Azerbaycan sendika Başkanı Tofig Guliyev ‘Bu toplantı çok önemlidir. Avrasya Federasyonu’nun amacı Avrasya ülkeleri arasındaki dayanışmayı arttırmaktır. Bizler birbirimizi desteklemeliyiz. Federasyonu dahada genişletmeliyiz’ diye ekledi.Toplantıda alınan kararlar şöyledir: Federasyon aktivitelerine devam edilmeli, işçilerimize eğitim seminerleri sıkça gerçekleştirilmeli, sendikal hareketin gücünü, kuvvetini arttıracak ve sendikal çalışmaların zorluklarının üstesinden daha kolay gelebilmek için iletişime önem verilmesi kararlaştırıldı.