24/07/2008 Novotel İbis Otel Çalışanlarına

Değerli NOVOTEL – İBİS OTEL çalışanları;

Her geçen gün büyüyen ama aynı zamanda çalışma koşullarının giderek ağırlaştığı ve kazanılmış haklarınızın tek tek alınmak istendiği turizm sektöründe çalışıyorsunuz. İşsizlik ve yoksulluk gösterilerek daha zor koşullara mahkum ediliyorsunuz ve bu koşullar siz örgütlü olmadığınız sürece sizleri daha fazla sefalete sürükleyecektir.

Değerli NOVOTEL – İBİS OTEL çalışanları; imzaladığınız bireysel hizmet akitleriyle mahkum edildiğiniz ağır çalışma ve yaşam koşulları karşısında en büyük silahınız örgütlü gücünüzdür. Örgütlü olmanın yolu ise sendikalı olmaktan geçer. Sendikalı olmak demek, daha iyi ücret, ikramiye, yakacak, bayram ve aile yardımı gibi haklara sahip olmak demektir. Sendikalı olmak demek, her gün işten atılma korkusuyla güvencesiz çalışmanın önüne geçmek demektir. Sendikalı olmak demek, sosyal haklarınızı ve kazanımlarınızı daha da geliştirmek; insanca ve onurlu bir yaşam mücadelesi vermek demektir. İşverenin sendikayı istememesi ise sizleri düşük ücretlerle uzun süre çalıştırabilmek içindir. Sizleri istediği zaman kolayca işten çıkartabilmek içindir. Daha iyi koşullar için mücadele etmemeniz içindir.

Değerli NOVOTEL – İBİS OTEL çalışanları; birçoğunuz belki de Türkiye koşullarında sendikalı olmanın zor ve tehlikeli olduğunu düşünüyorsunuz. Ülkemizdeki hukuk dışı birçok uygulamaya bakacak olursanız haksız da sayılmazsınız. Ama unutmamak gerekir ki siz örgütlü olduğunuz sürece hukuk dışı uygulamalara da dur demek elinizdedir. Anayasa’nın 51. maddesi açıkça sendikalı olmanın bir hak olduğunu ifade etmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 118. maddesi, sendikaya üye olmayı engellemek amacıyla zor ve tehdit kullanan kişilere karşı altı aydan iki yıla kadar hapis cezası uygulanır demektedir. İş Kanunumuzda sendika üyesi olmayı güvenceye alan birçok hüküm bulunmaktadır ama en önemlisi de örgütlü gücünüzün ve yasaların sizlere kazandıracağı toplu sözleşme ve grev hakkınızdır. Gücünüz örgütlülüğünüzdür; gücünüz sendikal mücadeledeki kararlılığınızdır.

Değerli NOVOTEL – İBİS OTEL çalışanları; belki de sendikalı olmak ama nerede sorusunu soruyorsunuzdur. Bu sorunun yanıtı iş kolumuzun en büyük ve güçlü sendikası olan TOLEYİS’dir.

Emekçilerin örgütlü gücü TOLEYİS, 31 yılı aşkın bir süredir emeğin hak ve kazanımları için mücadele etmektedir.

Emekçilerin örgütlü gücü TOLEYİS, Türkiye’nin dört bir yanındaki 45.000’in üzerinde üyesiyle turizm emekçilerinin işi, ekmeği ve geleceği için onurlu bir mücadele yürütmektedir.

Emekçilerin örgütlü ve güçlü sesi TOLEYİS, Novotel – İbis Otel çalışanlarını da sesimize ses, gücümüze güç katmaya çağırmaktadır.

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ

YAŞASIN NOVOTEL – İBİS OTEL İŞÇİLERİNİN SENDİKAL MÜCADELESİ

YAŞASIN İŞ KOLUMUZUN GÜÇLÜ SENDİKASI TOLEYİS

7/24/2008 TOLEYİS