24/06/2004 SSK e-bildirge son gelişmeler

Bilindiği üzere, Kurum Yönetim Kurulu Kararı gereğince Mayıs/2004 ayına ait (ve sonraki aylar) “Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri” nin Haziran ayının sonuna kadar, 8 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için Internet üzerinden e-bildirge uygulaması ile Kurumumuza göndermeleri zorunluluk kapsamındaydı.5073 Sayılı Yasanın 10. maddesi gereğince söz konusu Yönetim Kurulu kararı uyarınca “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” ni Internet üzerinden vermekle zorunlu kılınan işverenler anılan belgeyi kağıt ortamında Kuruma verdikleri takdirde haklarında 140. madde gereğince İdari Para Cezası uygulanacaktı. Ancak, işverenlerimiz ve ilgili odalar tarafından Kurumumuza yapılan müracaatta bu uygulamanın yeni olması, işveren ve muhasebecilerden bir kısmının bilgisayar alt yapı sistemlerinin de eksik olması nedeniyle zorunluluk halinin ileri bir tarihe ertelenerek uygulamayı kullanmanın bir süre için isteğe bağlı hale getirilmesi talebinde bulunmuşlardır. Talebin Kurumumuz Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmesi sonucunda alınan kararla, “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” nin 8 ve üzerinde işçi çalıştıran işyerleri için Internet üzerinden e-bildirge ile Kuruma gönderilmesinin zorunlu tutulması esası 3 ay süre ile ertelenmiştir.Buna göre; 8 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerimiz “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” ni Internet üzerinden göndermeyip yasal süresi içerisinde kağıt ortamında Kuruma verdikleri takdirde haklarında İdari Para Cezası uygulanmayacaktır.e-bildirge uygulaması işletimde olup, kullanıcı kodu ve şifresine sahip işveren, mali müşavir ve muhasebecilerimiz e-bildirge uygulaması ile “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” ni göndermeye devam edebileceklerdir. “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” ni Internet üzerinden gönderen işverenlerimiz ayrıca kağıt ortamında Kuruma belge vermeyeceklerdir. İşverenlerin Mayıs/2004 ayına ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini internet üzerinden Kuruma göndermemeleri halinde, söz konusu belgeyi kağıt ortamında ve yasal süresi içerisinde bağlı bulundukları sigorta müdürlüklerimize vermek zorundadırlar.Zorunluluk hali sadece 3 ay süre ile ertelendiğinden 8 ve üzerinde işçi çalıştıran işverenlerimiz Ağustos/2004 ayına ait “Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri” ni 30 Eylül 2004 tarihine kadar mutlaka e-bildirge ile Internet üzerinden Kurumumuza göndereceklerdir.Sigorta Müdürlükleri’ne gitmeden işyerinizden bildirimde bulunabilmek için e-bildirge kullanıcı kodu ve şifrenizi alarak “Aylık Prim ve Hizmet Belge” nizi Internet ortamından Kurumumuza gönderdiğiniz için teşekkür ederiz.

6/24/2004 Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı