2/8/2012 EFFAT SEKTÖRLERİNDE KRİZ ZAMANLARINDA MÜZAKERE KONULU EFFAT-ETUI TOPLANTISI DÜZENLENDİ

“EFFAT SEKTÖRLERİNDE KRİZ ZAMANLARINDA MÜZAKERE” KONULU EFFAT-ETUI TOPLANTISI DÜZENLENDİ 25-27 Ocak 2012 tarihleri arasında İtalya’nın Torino şehrinde gerçekleşen “Kriz Zamanlarında Müzakere” toplantısına sendikamızı temsilen Genel Başkanımız Cemail Bakındı ve Yard. Doç. Dr. Sayım Yorgun katıldılar. Toplantının, “ Kriz Zamanlarında Müzakere: Sendikaların Ekonomik ve Siyasi Arka Planı” başlıklı ilk oturumunda ETUC Ekonomi Uzmanı ve Siyasi Danışmanı Sayın Ronald Janssen tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Soru-cevap bölümünün de tamamlanmasından sonra ILO temsilcisi tarafından “Kriz, İstihdam ve İnsana Yakışır İş: Toplu Pazarlık Yoluyla Ne Yapılabilir? ILO Perspektifi” başlıklı bir sunum gerçekleştirildi. Bu ilk oturumunun sonunda, grup tartışmaları yürütüldü ve yapılan sunumlar değerlendirildi. Toplantının ikinci gününde, katılımcı sendika temsilcileri kendi deneyimleri hakkında bilgi vermek üzere sunumlarını yaptılar. Sunumlarda üzerinde konuşulan konular genel olarak şunlardır: - Ulusal, sektörel ve şirket düzeyinde toplu pazarlık ve sosyal diyalog konularında neler yaşandı? - Kriz bu sistemleri ne şekilde etkiledi ve değiştirdi? - İşverenler şimdi nasıl davranıyorlar? Krizden beri bu durumda bir değişiklik yaşandı mı? - Hükümetler şimdi nasıl davranıyor? Krizden beri bu durumda bir değişiklik yaşandı mı? - Sendikanız bu değişikliklere nasıl cevap veriyor ve nasıl adapte oluyor? İşe yaradığı görülen ne gibi stratejiler uyguluyorsunuz? - Sizin ülkenizdeki tecrübeden neler öğrenilebilir? - Ne gibi işbirliklerinin kurulması faydalı olabilir? - Kriz zamanlarında gerçekleştirdiğiniz başarılı toplu sözleşme deneyimlerinden örnek verebilir misiniz? - Kolektif olarak hangi somut inisiyatifleri alabiliriz ve bunları nasıl uygulamaya sokabiliriz? Ayrıca, EFFAT üyesi sendikaların temsilcileri sunumlarında istihdam, taşeron çalıştırma ve güvencesiz çalışma gibi konulara da yer verdiler. Toplantı sonucunda bir değerlendirme yapılmış ve sonuç bildirgesi hazırlama çalışmaları başlamıştır. Toplantı boyunca, katılımcı sendikaların yapmış olduğu sunumlara ve toplantı sonuç bildirgesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz: http://fc.runo.se/~jel/effat2011/docs/ Toplantıdan Görüntüler

2/8/2012 TOLEYİS