19/06/2008 Abant Palace de Üyelerimize Eğitim Semineri Düzenlendi.

Sendikamız Üyelerine 16 – 17 Haziran 2008 tarihlerinde Taksim Otelcilik A.Ş. Abant Palace Otel’de “İş ve Sosyal Güvenlik Yasalarının İşçilere Etkileri” konulu Eğitim Semineri verildi.

 

Eğitim Seminerinin ilk gününde Yrd. Doç. Dr. Sayım YORGUN tarafından 4857 sayılı “İş Kanunu” çerçevesinde “Asıl İşveren- Alt İşveren İlişkisi, Eşitlik, İşyeri Devri, Geçici İş İlişkisi, Esnek Çalışma Türleri, Sözleşme Türleri, İş Sözleşmesinin Feshi ve Tarafların Sorumlulukları, Çalışma Süreleri, Telafi Çalışması ve Denkleştirme Uygulaması” başlıklarında slaytlar eşliğinde detaylı açıklamalar yapılarak işçilerin gündelik çalışma yaşamı sırasında karşılaştıkları sorunlar üzerinde durulmuştur. Eğitim kapsamında, giderek daha yaygın hale gelen alt-işveren (taşeron) uygulamasının hangi koşullarda uygulanabildiği ve alt-işverene bağlı olarak çalışanların sahip olduğu haklar üzerinde duruldu. Esnek çalışma ve sözleşme türleri kapsamında kısmi süreli çalışma, çağrı üzerine çalışma, ödünç iş ilişkisi, süresi belirli ve süresi belirsiz iş sözleşmeleri gibi yasal düzenlemeler ve bu düzenlemelerden doğan hak ve sorumluluklar irdelendi. Yine esneklik uygulamaları kapsamında çalışma süreleri ve çalışma sürelerinin denkleştirilmesi üzerinde duruldu. Eğitimin öğleden sonraki ikinci kısmında Uzman Yardımcısı Barış Erdem GÜRKAN “İstihdam Paketi” olarak bilinen 5763 sayılı “İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun” kapsamında getirilen yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Yeni düzenlemeyle uygulamaya girecek olan sigorta prim indirimleri, işveren sigorta primlerinde sağlanan muafiyetler, prim borçlarının yeniden yapılandırılması konularında açıklamalarda bulunulurken, çalışma yaşamının esnekleştirilmesi kapsamındaki yeni uygulamalar ile iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması konularındaki yeni yasal düzenlemeler hakkında işçiler bilgilendirildi.

Eğitim Seminerinin ikinci gününde Yrd. Doç. Dr. Sayım YORGUN 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” kapsamında yapılan değişiklikler hakkında temel bilgiler verdi. Getirilen yeni yasal düzenlemeyle genel sağlık sigortası kapsamındaki yeni uygulamalar ile başta hastalık ve yaşlılık sigortası olmak üzere çeşitli sigorta kollarında yapılan değişikliklerin işçiler üzerindeki etkileri üzerinde duruldu. Seminer, yapılan değerlendirmelerle ve yöneltilen çeşitli sorularla tamamlandı.

Eğitim Seminerinden Görüntüler

Genel Başkan Cemail BAKINDI

Açış Konuşmasını Yaparken

Yrd. Doç.Dr.Sayım YORGUN

Üyelere Eğitim Verirken

6/19/2008 TOLEYİS