18/03/2011 Kadın Üyelerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Antalya da Kutlandı

Toleyis Sendikası kadın üyeleri “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri”nde bir araya geldi.Toleyis Sendikası 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliklerini 07-10 Mart 2011 tarihlerinde, örgütlü olduğu Silkar Turizm Yatırım İşletmeleri A.Ş. Lykia World Antalya işyerinde gerçekleştirdi.Toleyis Sendikasına bağlı işyerlerinde çalışan 100 kişinin üzerinde kadın üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar.

Etkinliklerin birinci gününde Toleyis Sendikası Genel Başkanı ve Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Sayın Cemail BAKINDI açılış konuşmasında, kadın işçilere yönelik programlara öncülük tanıyacağını ve bu ilk etkinliğin milat olacağını, hem yönetimde hem de faaliyetlerde kadın üyelerin ön planda olmalarını, Genel Yönetim Kurulu olarak bu konudaki hassasiyetlerini yerine getireceklerini, özellikle yönetim kurullarında kadın üyelerin yer almasını sağlayacaklarını ifade etti. Bakındı, örgütlülükte kadın üyelerin daha başarılı olduklarını ve bunun için daha çok çaba sarfetmeleri gerektiğini söyleyerek, kadın üyelere hediyelerini takdim etti. Kadın üyelerin mutluluklarından dolayı çok mutlu olduğunu ve onlarla gurur duyduğunu dile getirdi.Yrd. Doç. Dr. Sayım YORGUN “Sendikal Harekette Kadının Yeri” konulu sunum yaptı. Sunumunda ilk kabilelerin anaerkil bir yapıda olduğunu ve sonradan bugünkü erkek egemen aile yapısına dönüştüğünü anlatan Yorgun, bunda erkek egemen yapının olduğu kadar kadınların kendilerinin de payı olduğunu dile getirdi. Bu yüz yılda kadınların iş gücü piyasasındaki rollerinin artacağına dikkat çeken Yorgun, sendikaların da kadın örgütlenmesine daha çok önem vermesi gerektiğini vurgulayarak, sendikaların toplu iş sözleşmelerine kreş açılmasını öngören maddeleri eklemesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca sendikada kadın komitesi kurulması gerektiğini, faaliyetlerin ve etkinliklerin bu sayede daha etkili olacağını dile getirdi.Etkinliklerin ikinci gününde Uluslararası İlişkiler Uzman Yardımcısı Canan ÖZCAN “Uluslararası Sendikal Hareket ve Kadın İşçiler” konulu sunum yaptı. Sunumunda 8 Mart’ın tarihçesine ve önemine değinen Özcan, küreselleşmeyle birlikte artan kayıt dışı ekonomiden en çok kadınların etkilendiğini vurguladı. Daha çok “görünmeyen emek alanlarında” istihdam edilen kadınların, örgütlenmesine sendikaların ayrıca önem vermesi gerektiğini ifade eden Özcan, sendikaların kadınlarla birlikte daha güçlü bir hale geleceğine de dikkat çekti. Avrasya Federasyonu Balkan Ülkeleri Temsilcisi Emina KARO “Balkan Ülkelerinde Kadın İşçiler, Sendikal Mücadeleleri ve Avrasya Federasyonu” konulu sunum yaptı. Avrasya Federasyonu üyesi Balkan ülkelerindeki kadınların sendikalardaki ve işyerlerindeki durumuna değinen Karo, katılımcıları, bu ülkelerdeki kadınların örgütlenme oranları hakkında da bilgilendirdi. Balkan ülkelerinde de kadınların sendikalaşma oranının düşük olduğunu ifade eden Karo, Türkiye’ye oranla bu ülkelerdeki kadınların daha yüksek oranlarda örgütlendiğini ifade etti. Bununla birlikte, Karo, kadınların sadece sendikalarda değil politikada ve günlük yaşamda da daha aktif olması gerektiğini vurguladı.Etkinliğin Serbest Kürsü Bölümünde katılımcı kadın üyelere söz hakkı verildi.İstanbul Bölge Şube Teşkilat Sekreteri Filiz AKTAŞ söz alarak, Sendikamız Genel Başkanı Sayın Cemail BAKINDI’ya bu etkinliği düzenlediği için ve organizazyonda emeği geçen herkeze teşekkürlerini sunarak, sendikada tek kadın amatör yönetici olmanın gururunu yaşadığını ifade etti. “Yaşamak başkasının suratında patlayan tokatın acısını, kendi suratında hissetmektir” sözüyle hayatının daha da anlamlı hale geldiğini, 8 Mart Dünya Kadınlar günü için çok bedellerin ödendiğini, kadınların güvencesiz çalışmaya doğru sürüklendiklerini, işyerlerinde kreş olmadığı için güvenceli işte çalışamadıklarını, ev işlerinde daha ucuz işlerde ve güvencesiz çalışmaya mecbur bırakıldıklarını, kadın emeğinin çok ucuz olduğunu Dünyada çalışan sayısının % 66’sını kadınların oluşturduğunu, fakat gelirin % 10’una sahip olabildiklerini bu oranın orantısız bir sonuç olduğunu dile getirerek bunu değiştirmenin kadınların elinde olduğunu, "görünmeyen kadın emeğini görünen emek haline dönüştürül"mesinin önemini vurgulayarak örgütlenmenin ve bilinçlenmenin önemine değindi.Çırağan Palace Hotel Kempinski işyerinde çalışan kadın üyemiz Derya AYDOĞAN söz alarak, sendika tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliğinin düzenlenmesiyle diğer işyerlerinde çalışan kadın üyelerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, teşekkürlerini sundu. Bundan sonra faaliyetlerin devam ettirilmesini, kadın komitesi kurularak diyaloğun arttırılmasını, sosyal ve kültürel etkinliklerde bir araya gelmenin gücümüze güç katacağını ifade etti.Silkar Turizm Yatırım İşl. A.Ş. Lykia World Antalya işyerinde çalışan işyeri sendika temsilcisi Nurcan ÖZDEMİR ŞEN söz alarak, kadının hayatını şekillendiren anneliğin ve çocuk sahibi olmanın önemini dile getirdi. İşverenler tarafından kadın çalışanın çocuğunun olmasının hoş karşılanmadığını cinsel ayrımcılığın yapıldığını, çalışabilmeleri için kreşlerin olmasının büyük önemini vurgulayarak, dışarıda çocuklarını kreşe gönderen kadın çalışanlara kaynak sağlanması gerektiğini ifade etti.Etkinliğin sonunda kapanış konuşması yapan Sendikamız Genel Başkanı Sayın Cemail BAKINDI, tüm katılımcı kadın üyelere teşekkürlerini sunarak, etkinliğin başarılı geçmesinden dolayı mutluluğunu ifade eden Bakındı, etkinliklerin devamlı hale getirilmesi için öncü olacağını dile getirerek, Bölge Şube Başkanlarımızla birlikte kadın üyelerimize sertifikalarını sundular.