16/01/2012 Türkİş Genel Kuruluna İptal Davası

70 DELEGE SAHTE ÇIKTI Tekgıda-İş ve TOLEYİS sendikaları, Ankara 14. İş Mahkemesi`ne yaptığı itirazda, 8-11 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen Türk-İş Genel Kurulu`nun ana tüzüğe aykırı olarak gerçekleştiğini ifade ederek iptalini istedi. Türk-İş Konfederasyonunun 8-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği 21. Olağan Genel Kurulu`na itiraz edildi. Tekgıda-İş ve TOLEYİS sendikalarının Ankara 14. İş Mahkemesi`ne yaptığı itirazda, "21. Olağan Genel Kurulu`nun kanunlara, hukukun temel ilkelerine, Türk-İş ana tüzüğüne aykırı olması nedeni ile bu genel kurulun tüm hüküm ve sonuçları ile iptalini talep etmek durumunda kaldık" denildi. Türk-İş Genel Kurulunda sendikaların delegelerinin nasıl belirleneceği ana tüzüğün 7. maddesinde belirtiliyor. Tüzüğe göre sendikalar aidat ödeyen üye sayısının ortalamasına göre belirlenen sayıda delegeye sahip olabiliyor. Tek Gıda-İş ve Toleyis işte bu maddenin ihlal edildiği gerekçesiyle genel kurulun iptali istemiyle dava açtı. Dava dilekçesinde, bazı sendikaların fiilen aidat ödeyen üye sayılarının çok üzerinde sayı bildirdiği ve Türk-İş aidatlarını bu şişirilen sayılar üzerinden ödeyerek delegelerini artırdığı ve bunun sonucunda genel kurulun 70 delege fazlayla toplandığı belirlendi. Yeğenin sendikası da şişirdi Türk-lş Başkanı Mustafa Kumlu`nun yeğeni olduğunu her fırsatta söyleyen Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak da sendikasının aidat ödeyen üye sayısını konfederasyona 40 bin 50 olarak bildirdi. Oysa Haber-İş`in aidat ödeyen üyesi 20 bin civarında. Sağlık-İş Sendikası`nın üyesi ise 3 binin altında. Türk-İş`e bildirdiği rakam ise 14 bin 200. Üye sayısının böylesine şişirilmesi delege sayısını yükseltiyor. Türk-İş Konfederasyonu ana tüzüğünün 21. maddesine göre, her üye için günlük asgari ücretin yüzde 4`ü oranında aidat ödenmesi gerekiyor. İşte Mustafa Kumlu`nun başkanlığını yaptığı Tes-İş Sendikası da bildirdiği 117 bin 600 üye için ayda 131 bin 241 lira 60 kuruş aidat ödemesi yapıyor. Gerçek üye sayısı düşüldüğü zaman Türk-İş Başkanlığı koltuğunun Tes-İş Sendikası`na dolayısıyla aidat ödeyen üyesi işçiye maliyeti, 4 yıllık aidat hesabıyla 4 milyon TL`yi buluyor. Önce Aydınlık duyurdu Türk-iş Genel Kurulu`nu iptal istemiyle yargıya taşıyan delege sayılarında hukuksuzluk işlemi ilk önce Aydınlık Gazetesi duyurmuştu. "Kumlu`nun koltuğunun maliyeti 4 milyon TL" başlığıyla verdiğimiz haberimizde Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu`nun genel başkanlığını yaptığı Tes-İş Sendikası`nın gerçek üye sayısının 40-45 bin civarında olduğu belirtilmişti. Oysa Tes-İş Sendikası Türk-İş`e üye sayısını 117 bin 600 olarak bildirdi. Bu üye sayısına karşılık aldığı delege sayısı da 33. Tek Gıda-İş ve Toleyis`in Ankara 14. İş Mahkemesine açtığı davanın dilekçesinde Tes-İş`in yanı sıra başka sendikaların da üye sayıları ve delege sayıları veriliyor. Yol-İş Sendikası da Tes-İş gibi 39-40 bin civarında olan üye sayısını 117 bin 600 olarak bildiriyor ve 33 delegeye hak kazanıyor. Oysa gerçek rakamlar esas alınsa 16-17 delege ile temsil edilmeleri gerekecek. Türk-İş Mali Sekreteri Ergün Atalay`ın başkanlığını yaptığı Demiryol-İş Sendikası da aidat ödeyen üye sayısını şişiren sendikalardan. Öyle ki Demiryol-İş Sendikası iş kolunda çalışan işçiden bile fazla üyeye sahip gözüküyor. Çalışma Bakanlığı . rakamlarına göre demiryolu taşımacılığında 25 bin işçi var. Ama Demiryol-İş Sendikası`nın Türk-İş`e bildirdiği aidat ödeyen üye sayısı 32 bin.

Kaynak : Aydınlık Gazetesi / 14 Ocak 2012