15/11/2011 Toleyis Sendikası Temsilciler Kurultayı Yapıldı

Toleyis Sendikası “Temsilciler Kurultayı” toplantısını, 10- 13 Kasım 2011 tarihlerinde, örgütlü olduğu Taksim Otelcilik Obaköy Antalya işyerinde, sendikamızın bölge şube ve şubelerine bağlı olan işyerlerinden 180 işyeri temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirdi. Temsilciler Kurultayı’nın, ilk gün açılış konuşmasını yapan Toleyis Sendikası Genel Başkanı ve Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Sayın Cemail Bakındı, Toleyis Sendikası’nın ilk kuruluş yıllarından bugünlere gelişine kadar yaşanan süreci anlatarak sözlerine başladı. Bakındı, zor koşullar altında özverili bir çalışmayla bugün artık uluslararası sendikal federasyonlara ve konfederasyonlara üye olan büyük bir sendika haline gelindiğine değindi. Bakındı son olarak, Temsilciler Kurultayı’nın herkes için verimli geçmesini dileyerek sözlerine son verdi. Açılış konuşmasının ardından, Toleyis Sendikası’nın daveti üzerine kurultaya katılan Fransa Demokratik İşçi Sendikası (CFDT) Genel Sekreteri Christian Juyaux, söz aldı. Toleyis Sendikası’na kendisini davet ettikleri için teşekkür ederek sözlerine başlayan Juyaux, Fransız kökenli çok uluslu bir turizm şirketi olan Club Med ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Juyaux’un verdiği bilgilere göre, 1950’lerde Fransa’da kurulan, faaliyetlerinin 3’te 2’si Avrupa’da gerçekleşen ve müşterilerinin % 70’ini Avrupalıların oluşturduğu Club Med’in işçilerinin büyük bir çoğunluğunu ise mevsimlik işçiler oluşturuyor. Akdeniz çevresindeki ülkelerde yaz sezonunda çalışan mevsimlik işçiler Club Med tarafından, Alpler’de bulunan tatil köylerinde kışın çalışmak üzere kiralanabiliyorlar. 1980’lerde Tunus ve Fas’tan gelen işçilerle Club Med yöneticileri arasında uzun süreli çatışmaların yaşandığını kaydeden Juyaux, CFTD’nin göçmen işçilere yardımcı olabilmek için mücadele ettiğini ve onların, oturma ve çalışma izni alabilmeleri için uğraştığını da anlattı. Bunun sonucunda, bu personelin her yıl çalışma hakkı ve işçi değişimi konusunda yönetimle pazarlık yapma noktasına gelme gibi önemli kazanımlar elde ettiğine dikkat çekti. Club Med Avrupa Sosyal Diyalog Komitesi hakkında da bilgi veren Juyaux, komitenin 15 işçi temsilcisi ve bir de EFFAT temsilcisini kapsadığını, her sezon arası toplantı yapıldığını anlattı. Juyaux, 2000’lerdeki kriz beklentilerine rağmen problemlere müdahale etme, güvencesiz çalışmayı azaltma ve işçilerin problemlerinin dikkate alınmaya başlaması gibi komitenin başarılarından söz etti. Türkiye’den gelen personle ile ilgili görüşmelere başladıklarında işçilerin Toleyis’te örgütlü olduklarını öğrendiklerini kaydeden Juyaux, iki sendika arasındaki işbirliğinden bahsetti ve işçilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi yolunda önemli bir aşama kaydettiklerini anlattı. Sonuç olarak bilgi ve dayanışmanın artırıldığını, sendika üyeliğinin güçlendirildiğini ve sosyal dampingi engelleyebildiklerini vurguladı. Daha sonra söz alan Yrd. Doç. Dr. Sayım Yorgun, “Sendikal Örgütlenme ve Temsilcilerin Rolü” konulu bir sunum yaptı. Artık sendika üyeliğinin yapısının değiştiğini ve e-üyelik biçiminde bir üyelik şeklinin gelişeceğini söyleyen Yorgun, bu dönemde örgütlenmenin öneminin daha da artacağına dikkat çekti. Yorgun, sendikalar için artık sadece toplu pazarlık sürecinin önem arz etmediğini ve örgütlenme faaliyetlerine de sendikaların daha fazla önem vermesi gerektiğini söyledi. Birçok ülkenin çok daha önce bu durumu fark ettiğini ve örgütlenme konusundaki faaliyetlerine hız verdiğini vurgulayan Yorgun, Amerika’da 1989 yılında Örgütlenme Akademisi’nin kurulması, Avustralya’da 1994 yılında Örgütlenme Eğitim Merkezi açılması ve İngiltere’de 1998’de Örgütlenme Akademisi’nin kurulması örneklerini verdi. Ayrıca, Güney Afrika’da 1985 yılında başlatılan Toplumsal Hareket Sendikacılığı ile de ırkçılığa karşı savaşmanın hedeflendiğini sözlerine ekledi. Konuşmasının ikinci bölümünde, yeni örgütlenme taktikleri geliştirmenin önemi üzerinde duran Yorgun, işyerleri yerine işçilerin örgütlenmesi, özel sözleşmeli işçilerin ve geçici işçilerin örgütlenmesinin de önemine dikkat çekti. Örgütlenme kampanyalarının genel olarak başarılı olduğuna dair somut araştırma örnekleri veren Yorgun, işyeri sendika temsilcilerine de bu konuda önemli görevler düştüğünü söyledi. Yorgun, bir köprü vazifesi gören işyeri sendika temsilcilerinin işçileri dinlemek, şikâyetlerini çözümlemek, işbirliği ve çalışma ahengini sağlamak gibi önemli görevleri olduğunu vurgulayarak sunumunu tamamladı. Kurultayın devamında, Uluslararası İlişkiler Uzman Yardımcısı Canan Özcan, “Uluslararası Sendikal Mücadele Örnekleri” konulu bir sunum yaptı. Konuşmasına uluslararası ilişkilerin mevcut yapısını anlatarak başlayan Özcan, küreselleşme sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkan çok uluslu şirketler karşısında emeğin de uluslararası örgütlenme ihtiyacının her zamankinden daha fazla olduğunu vurguladı. Avrupa ülkelerini saran ekonomik krizden ve buna bağlı sosyal hareketlerden bahseden Özcan, Türkiye’yi bekleyen sürece ve ekonomik kriz beklentisine de sözlerinde yer verdi. Yaşanan ekonomik ve sosyal süreçlerin dünyanın her yerinde aynı olduğunu ve birbirini etkilediğini söyleyen Özcan, bu durumda tek tek ülkelerde sendikal mücadeleye devam etmenin yanı sıra uluslararası bir sendikal mücadele inşa etmenin de önemini vurguladı. Bunun için ILO, IUF ve ITUC gibi uluslararası örgütlerin çabaları olduğunu dile getiren Özcan, ulusal sendikaların da kendi hükümetleri üzerinde bir baskı oluşturabilmesinin önemine dikkat çekti. Amerika’daki Hyatt Otel çalışanları ve Filipinler’deki Dusit Otel çalışanlarının grevlerine de yer veren Özcan, uluslararası sendikal mücadele örneklerine Türkiye’den de Tekel işçilerinin ve UPS işçilerinin mücadelesini verdi. Tekel işçilerinin ve UPS işçilerinin direnişleri boyunca, birçok ülkeden sendikaların verdiği maddi ve manevi desteğin hayati önem taşıdığını anlatan Özcan, ayrıca UPS örgütlenmesinin uluslararası sendikaların desteği ile başladığını da vurguladı. Uluslararası ilişkilerin sadece ihtiyaç duyulduğu zaman kullanılacak bir araç olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Özcan, uluslararası ilişkiler hakkında ne kadar bilgi sahibi olunursa, gerektiği zaman, uluslararası sendikal mücadele araçlarının o derece vakit kaybetmeden, etkin bir şekilde kullanılabileceğini söyleyerek sunumunu tamamladı.                                                     Temsilciler Kurultayı`ndan Görüntüler

11/15/2011 TOLEYİS