14/12/2009 Başkanlar Kurulu Bildirisi

TOLEYİS SENDİKASI BAŞKANLAR KURULU BİLDİRİSİ :

TÜRK-İŞ YÖNETİMİ, SENDİKACILIĞIN TEMEL FONKSİYONLARINI YİTİRMİŞTİR

▪Türk-İş yeniden UMUT yapılmalıdır.

2007 yılında büyük umutlarla görev başına getirilen Türk-İş yönetimi 2 yıl içerisinde maalesef sendikacılık işlevini bitirecek bir sınav vermiş bulunmaktadır. Türk-İş’e üye sendikalara yönelik planlı ve bilinçli saldırılara karşı etkin tedbirler bugüne kadar alınamamış, Orman-İş Sendikamızdan sonra başta Tekgıda-İş, Belediye-İş, Hava-İş sendikalarımıza yönelik saldırılara yönelik göstermelik tepkilerle yetinilmiş, bu sendikalar kendi kaderiyle baş başa bırakılmıştır.

2008 yılı 1 Mayıs kutlamalarında yönetim içi skandal olacak tavırlar izlenmiş, Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ortamında oluşan işçi sorunlarına müdahale edilememiş, krize yönelik tedbirler konusunda aktif çalışmalar yapılamamıştır.

Mevcut yönetim, ayrıştırıcı politikalar üreterek sınıf birliğini bozmaya yönelik tavırlar sergilemekte, konfederasyonumuz yönetilirken sadece kendi geleceklerini (seçimleri) düşünerek hareket eden yöneticiler tarafından yönetilmekte, Genel Yönetim Kurulu kendi içinde dahi birlik sağlayamamaktadır.

Çalışma hayatımızı etkileyen birçok konuda bireysel ve göstermelik tavırlarla hem Türk-İş’e gölge düşürdükleri hem de sendikal yaşamı zaafa uğrattıkları, başta enerji ve şeker işkolunda yapılan özelleştirmeler olmak üzere birçok özelleştirmeye göstermelik tavır sergileyerek, insanların işsiz kalmasına seyirci kalınmıştır. Devletin Güneydoğu’ya İşkur’dan tahsis edilen yatırım fonu varken özellikle Doğu ve Güneydoğu’daki özelleştirmelerin yapılmaması konusu kamuoyuna ve hükümete anlatılamamıştır.

İşsizin, emeklinin, memurun, dar gelirlilerin sesi ve umudu olan, demokrasi ve çalışma yaşamının en büyük sivil örgütü Türk-İş’in içinde bulunduğu yönetim zaafiyeti artık tahammül sınırlarını aşmıştır. Tüm sorunların ikili ilişkilerle ve her türlü bireysel dostluğa dayalı tavırlarla çözülmeye çalışılmakta, birçok hayati karar Başkanlar Kurulu’nda tartışılmadan, yönetim içindeki küçük bir grup kendi plan ve politikaları doğrultusunda kararları almaktadır. Türk-İş Başkanlar Kurulu 8 Nisan 2009 tarihinden beri maalesef hiç toplanmamıştır.

Bu yönetim anlayışı bizleri umutsuzluğa sürüklemekte, Türk-İş’i umut olmaktan çıkarmaktadır. Hasta yatağında ölümü bekler gibi toplumun umudu Türk-İş’in bitişine seyirci kalamayız.

TOLEYİS Sendikası Başkanlar Kurulu artık bu duruma sessiz kalınmamasını kararlaştırmıştır. Türk-İş yeniden UMUT yapılmalıdır. Hasta yatağımızda ölümü bekleyemeyiz. Bu itibarla konfederasyona üye sendikalarımızı soruna çare bulmaları için tavır almaya çağırıyoruz.

Başkanlar Kurulumuz, TOLEYİS Sendikamızın Türk-İş’teki üyeliğimiz dahil her türlü kararı almasına; işçi hareketine yeni ivme kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapmasına tam yetki vermiştir.

Her türlü alternatifi geliştirmek, işçi sınıfını yeniden umut haline getirmek, bu mücadeleye destek vermek TOLEYİS Sendikası için onur olacaktır. TOLEYİS Sendikası bugüne kadar şerefle temsil ettiği Türk-İş üyeliğine karşın mevcut Türk-İş’in yapısından, işleyişinden ve işlevsizliğinden rahatsızdır ve bu rahatsızlığını kamuoyu ile paylaşmaktadır.

BU OLUMSUZ GİDİŞE SESSİZ VE SEYİRCİ KALMAYACAK,

TARİHİ GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRECEĞİZ.

TOLEYİS Sendikası Başkanlar Kurulu, Tokat’ta meydana gelen ve 7 Erimizin Şehit olmasına sebep olan hain saldırıyı şiddetle ve nefretle kınamaktadır.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, 1000 yıldır beraber yaşadığımız Türk Milletinin birliğini, beraberliğini koruyacağına, Laik, Demokratik, Sosyal, Hukuk Devletinin yaşatılacağına, üniter yapısının korunacağına inancımız tamdır. TOLEYİS Sendikası bu yolda üzerine düşen görevi yerine getirecektir. 10 Aralık 2009

Saygılarımızla,

TOLEYİS SENDİKASI BAŞKANLAR KURULU

     12/14/2009