14/09/2011 Avrasya Federasyonu 5. Başkanlar Kurulu Toplantısı Yapıldı

Avrasya Federasyonu 5. Başkanlar Kurulu Toplantısı 9 Eylül 2011 günü İstanbul’da başarıyla tamamlandı. Toplantıya Azerbaycan, Bosna-Hersek, Karadağ, Romanya, Kosova, Sırbistan, Gürcistan, Arnavutluk ve Türkiye’den Avrasya Federasyonu üyesi sendikaların katılımıyla gerçekleştirildi. Başkanlar Kurulu Toplantısına, Toleyis Sendikası ve Avrasya Federasyonu Genel Başkanı Cemail Bakındı, Genel Mali Sekreter Yusuf Kutlu ve İstanbul Bölge Şube Sekreteri Ali Şahin, Orman-İş Sendikası Mali Sekreteri Birol Gök, Azerbaycan Kent Tasarrufatı (Tarım) ve Gıda Sanayisi İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tofik Guliyev, Azerbaycan Tabi Servetler ve Ekoloji İşçileri Hemkarlar İttifakı Sendikası Genel Başkanı Telman Guliyev, Azerbaycan Devlet İdareleri ve Kamu Hizmet İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hikmet Osmanov, Azerbaycan Konfederasyon temsilcisi Yaşar Yusubov, Bosna-Hersek PPDIVUT Sendikası işyeri temsilcisi Selveta Kabil, Karadağ Turizm İşçileri Sendikası Başkanı Cede Milinic ve işyeri temsilcisi Zaim Nikezic, Karadağ Tarım, Gıda ve Tütün İşçileri Sendikası Başkanı Boro Delibaşiç ve Başkan Yardımcısı Stanko Rajovic, Romanya Tarım ve Gıda Sanayisi İşçileri Ulusal Federasyonu Başkanı Georgescu P. Ioan, Kosova Tarım Sendikası Çevre Koordinatörü Muje Krasniqi, Sırbistan Catering ve Turizm İşçileri Sendikası Genel Başkanı Radan Milanoviç ve işyeri temsilcisi Milan Simic, Gürcistan Tarım ve Gıda Sanayisi İşçileri Sendikası Başkanı Gela Dzabilashvili, Arnavutluk Hafif Sanayi ve Turizm İşçileri Sendikası Başkanı Ismalaja Myftar ve işyeri temsilcisi Artur Hoxha, Arnavutluk Bağımsız Tarım ve Hayvancılık İşçileri Sendikası Başkanı Liri Shehu toplantıya katılım gösterdiler.Toplantının açılış konuşması Avrasya Federasyonu Genel Başkanı Cemail Bakındı tarafından yapıldı. Konuşmasına, Avrasya Federasyonu Başkanlar Kurulu toplantısına Türkiye olarak ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Bakındı, küresel sermayeye karşı bölgesel ve küresel bir birlik ve dayanışma ağı kurmanın önemini vurguladı. Küresel sendikal örgütlenmelerle her zaman dayanışma içerisinde olunduğunu ifade eden Bakındı, Avrasya Federasyonu olarak da bölgesel bir güç olunduğunu ve bunun önümüzdeki dönemde de artarak devam ettirileceğini ifade etti. Bakındı, bu amacın gerçekleştirilmesi adına önümüzdeki dönemde üye sendikaların talepleri doğrultusunda bir dizi eğitim semineri düzenleneceğini ve Avrasya Federasyonu olarak üye sendikaların bu taleplerine hazır olunduğunu da vurguladı. Genel Başkan Bakındı, Avrasya Federasyonu’na yeni üye olan Arnavutluk Bağımsız Tarım ve Hayvancılık İşçileri Sendikası’nın ve Azerbaycan Devlet İdareleri ve Kamu Hizmet İşçileri Sendikası’nın katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek bundan sonraki çalışmalarında kendilerine başarılar diledi. Ayrıca başkanlık görevine yeni gelen Telman Guliyev’i tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Kaybından büyük üzüntü duyduğumuz Karadağ Tarım Gıda ve Tütün İşçileri Sendikası Başkanı ve Avrasya Federasyonu onursal başkanı Sayın Veselin Ivanoviç’i de anan Bakındı, bundan sonra bu sendikayı Avrasya Federasyonu’na bırakılmış bir emanet olarak gördüğünü ve kendilerine her zaman destek olunacağını ifade etti ve Ivanoviç’in yerine göreve yeni başlayan Boro Delibaşiç’e başarılar diledi.Avrasya Federasyonu üyesi sendikalara her zaman maddi ve manevi destek olunmaya çalışıldığını da vurgulayan Genel Başkan Bakındı, Bosna-Hersek PPDIVUT Sendikası’nın açmış olduğu Sendika Okulu’na ve Gürcistan Tarım ve Gıda Sanayisi İşçileri Sendikası’na maddi olarak katkı yapıldığına sözlerinde yer vermiştir.Genel Başkan Cemail Bakındı üye sendikaları, Avrasya Federasyonu tarafından 2012 yılında Azerbaycan’da geniş katılımlı bir eğitim semineri düzenleneceği konusunda da bilgilendirdi ve tüm üyeleri bu seminere davet etti. Ayrıca Bakındı, Avrasya Federasyonu üyesi sendikaların bağlı bulunduğu konfederasyon başkanlarının Aralık ayında Ankara’da yapılacak olan Türk-İş Genel Kurulu’na davet edildiğini de toplantıda belirtti ve hepsini Ankara’ya beklediğini ifade etti.Açılış konuşmasının ardından Başkanlar Kurulu Toplantısı Gündemi doğrultusunda üye sendika temsilcilerinin konuşmalarına geçildi. Söz alan Azerbaycan Kent Tasarrufatı (Tarım) ve Gıda Sanayisi İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tofik Guliyev Azerbaycan’ın son dönemlerde ekonomik olarak bir sıçrama yaşadığını kaydetti ve önemli miktarda insanın işgücüne katıldığını belirtti. Guliyev, özellikle de Azerbaycan’ın sahip olduğu doğal kaynaklar sayesinde elde edilen gelirin daha fazla miktarda sosyal kalkınma ve halkın refahı için kullanılmasını dilediğini de vurguladı. Guliyev sözlerine son verirken gelecek yıl Azerbaycan’da düzenlenecek olan eğitim seminerine bütün üye sendikaları davet ederek kendilerini ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağını dile getirdi.Karadağ Turizm İşçileri Sendikası Başkanı Cede Milinic de Avrasya Federasyonu üyesi sendikaların uluslararası dayanışması için çok önemli olan bu toplantıda olmaktan duyduğu mutluluğu belirtti. Ayrıca bütün sendikaları da çalışmalarında ve mücadelelerinde beraberlik ve dayanışma içerisinde olmaya davet etti. Sendikal eğitim önemine de dikkat çeken Milinic Avrasya Federasyonu’nun eğitim çalışmalarına da daha çok destek vereceğini vurguladı.Bosna-Hersek PPDIVUT Sendikası’na bağlı işyeri temsilcisi Selveta Kabil de toplantıda söz alarak kendi sendikasının ve bağlı işyerlerinin mevcut durumu hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Kabil, Avrasya Federasyonu’nun varlığını devam ettirmesi konusunda çalışmalarından dolayı ve böyle bir toplantı düzenlemesi nedeniyle başkan Cemail Bakındı’ya da teşekkürlerini sundu. Konuşmasının sonunda eğitim faaliyetlerinin önemine de değinen Kabil, Federasyon’un Azerbaycan’da düzenleyecek olduğu eğitim seminerinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Daha sonra söz alan Sırbistan Catering ve Turizm İşçileri Sendikası Genel Başkanı Radan Milanovic toplantıda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti ve çalışmaları ve desteklerinden dolayı başta yönetim olmak üzere bütün Avrasya Federasyonu üyesi sendikalara teşekkür etti. Konuşmasında kaçak işçilik sorununa da değinen Milanovic bunun bütün ülkelerde yaşanan bir sorun olduğuna dikkat çekti ve bu konuda neler yapılabileceği de toplantı boyunca tartışıldı. Konuşmasını bitirirken Azerbaycan’ın yaşadığı ekonomik gelişmenin kendi ülkesinde de yaşanmasını temenni eden Milanovic bu konuda neler yapılabileceği konusunda da Azerbaycan’dan gelecek önerilere açık olduklarını dile getirdi. Bundan sonra söz alan Azerbaycan Tabi Servetler ve Ekoloji İşçileri Hemkarlar İttifakı Sendikası Başkanı Telman Guliyev ise diğer bazı nedenlerin yanı sıra Azerbaycan’ın sahip olduğu doğal kaynakların da bu ekonomik gelişmede etkili olduğunu ifade etti. Ayrıca Guliyev’de 2012 yılında Avrasya Federasyonu üyesi sendikaları bir kez daha Azerbaycan’a davet etti.Azerbaycan Devlet İdareleri ve Kamu Hizmet İşçileri Sendikası Başkanı Hikmet Osmanov yaptığı konuşmada öncelikle Avrasya Federasyonu üyesi olmaktan ve toplantıda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi. Osmanov, Azerbaycan sendikaları olarak Avrasya Federasyonu üyesi sendikaları misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyacaklarını da ifade etti.Toplantıda söz alan Romanya Tarım ve Gıda Sanayisi İşçileri Ulusal Federasyonu Başkanı Georgescu P. Ioan küresel ekonomik krizin işçiler üzerinde yaratacağı zorluklara karşı küresel güç birliği yapmanın önemini vurguladı ve bunun için sendikalarda ekonomi bilen profesyonel kadroların yetiştirilmesi gerektiğini belirtti. Kendi sendikalarında da bu amaçla önemli adımlar attıklarını söyleyen Ioan, sosyal diyalog ve örgütlenme konularında kendi hazırlamış olduğu dokümanları da toplantıda sundu.Toplantı, Avrasya Federasyonu üyesi sendikaların arasında var olan dayanışma ve güç birliğinin artarak devam etmesi dilekleriyle son buldu. Ayrıca Avrasya Federasyonun aktif faaliyetleriyle tanınan bir federasyon haline getirilmesi ve düzenlenecek çeşitli eğitim seminerleri ve destek faaliyetleri ile bu amaca ulaşmak için çalışılacağı gibi konularda karara varıldı. Başkanlar Kurulu`ndan Görüntüler

9/14/2011 TOLEYİS