12/02/2010 Asılsız İddialara Mahkeme Şamarı

Sendikamız Genel Merkezi için satın alınan 413 m2 gayrimenkulün alımında usulsüzlük yapıldığına dair iddialar 5 yıl önce mahkeme kararıyla reddedilmesine rağmen bazı sözde sendikacılar bu gerçeği görmezden gelip, asılsız olduğu mahkeme kararıyla sabit olan iddialara sığınarak sendikamıza saldırmaktadırlar.Söz konusu asılsız iddialar 06.04.2005 tarihinde İstanbul 3. İş Mahkemesince verilen 2005/234 No’lu kararla ve 9. Hukuk Dairesi’nin 07.06.2005 tarihinde oybirliğiyle verdiği kararla reddedilmiştir.Turizm işçisi, TOLEYİS’in ve yöneticilerin verdiği mücadelenin şahididir. Gerçekler hiçbir zaman gizlenemez. Bu tür asılsız iddialarda bulunanlar öncelikle aynaya baksınlar. İsimlerini açıklama cesareti göstermeden asılsız iddiada bulunanları eğer dürüstlerse bu iddialarını isimlerini gizlemeden açıklamaya davet ediyoruz.Turizm emekçilerinin TOLEYİS’i tercih etmesinden rahatsız olanlara tavsiyemiz asılsız iddialara sığınmak yerine bugüne kadar işçiye hangi hizmeti yaptıklarını anlatmalarıdır. Biz işçimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Asılsız iddiaları gündeme getirenlerin kullandığı “Kıl Platformu” lakabının da yaptıklarıyla örtüştüğünün altını çizmek isteriz.Bu konuyla ilgili Mahkeme ve Yargıtay kararları aşağıda mevcuttur. Bu ülkede namussuzlardan daha çok namusluların sesinin çıkacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın.