11/11/2010 AVRASYA FEDERASYONU TEMSİLCİLERİ ARNAVUTLUK TAKİ AVRASYA FEDERASYONU ÜYELERİNİ ZİYARET ETTİ

Avrasya Federasyonu faaliyetleri çerçevesinde, Avrasya Federasyonu ve TOLEYİS Sendikası Genel Başkanı Cemail Bakındı, TOLEYİS Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Necati Aktaş, Genel Mali Sekreteri Yusuf Kutlu`dan oluşan bir heyet, 23–31 Ekim 2010 tarihleri arasında, Avrasya Federasyonu üyesi Arnavutluk Bağımsız Sendikalar Federasyonu’nu (BSPSH) ve Arnavutluk Hafif Sanayi ve Turizm Sendikası’nı (SPILT) ziyaret etmek amacıyla Arnavutluk’a gitmişlerdir. Arnavutluk’taki ve Türkiye’deki işçilerin yaşadığı problemlerden bahsedilmiştir.Avrasya Federasyonu Başkanı Cemail Bakındı, misafirperverliklerinden dolayı Arnavutluk’taki meslektaşlarına teşekkürlerini sunduktan sonra ekonomik kriz, özelleştirme ve küreselleşme gibi konulardan bahsetmiş ve bunların sonucunda oluşan problemlerle mücadele edebilmek için işbirliği yapmanın ve birlik olmanın önemini vurgulamıştır. Ayrıca Sayın Bakındı, özelleştirmenin Türkiye’de yarattığı olumsuzluklara da değinmiş ve özellikle de Türkiye’deki işsizlik sorunundan bahsetmiştir.Herkes aynı problemleri yaşadığı için bu problemler karşısında birlik olma çağrısı yapılmıştır.Arnavutluk Bağımsız Sendikalar Birliği Başkanı Gezim Kalaya, meslektaşlarına bu ziyaretleri için teşekkür etmiş ve birlik olmanın önemine vurgu yaparak Avrasya Federasyonu’nun faaliyetlerine verdikleri desteği dile getirmişlerdir.Arnavutluk SPILT Sendikası Başkanı Ismalaya Myaftar, Türkiye ve Arnavutluk arasında özellikle de catering ve turizm alanında var olan işbirliğinin önemine dikkat çekmiştir. Avrasya Federasyonu Başkanı Cemail Bakındı, Avrasya Federasyonu’na üye sendikalar arasındaki bölgesel işbirliğinin daha da güçlendirilmesi amacıyla Federasyonu’nun faaliyetlerini devam ettireceğini vurgulamıştır.