11/04/2011 Bayram Mesajı

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyleKURBAN BAYRAMI, TÜM EMEKÇİLERİMİZE,ULUSUMUZA KUTLU OLSUN.GENEL YÖNETİM KURULU

11/4/2011 TOLEYİS