10/07/2011 Evlenen Çiftlere Mıutluluklar Dileriz.

THY Do&Co İkram Hİzmetlerİ A.Ş. Atatürk HavalİmanI İşyerİnde çalIşan sendİkamIz üyesİtalİP ALICI, 29 Ekİm 2011 tarİhİnde AYŞE KIRKUŞ İle hayatlarInI bİrleştİreceklerdİr.Evlenen çİftlerİ tebrİk eder,ömür boyu mutluluklar dİlerİz.TOLEYİS SENDİKASIGENEL YÖNETİM KURULU10/26/2011 TOLEYİS