05/09/2011 TOLEYİS EV İŞÇİLERİNİN MÜCADELESİNE DESTEK VERİYOR

28–30 Mart tarihlerinde Cenevre’de toplanan IUF Kadınlar Komitesi ve Yürütme Komitesi toplantılarında üyelere şu konularda çağrı yapılmıştır:—Ev işçilerinin haklarını düzenleyen Sözleşmenin onaylanması için, hükümet seviyesinde (özellikle de çalışma bakanları) lobi çalışmaları yapmak. Bir ülkenin hükümeti Sözleşme’nin onaylanması taraftarı olmasa bile ILC’de sözleşmenin onaylaması ve uygulanması için hala lobi çalışmaları yapılabilir çünkü bu diğer hükümetlerin sözleşmeyi onaylanmasını engellemez. Özel çalışmalar yapılabilir:-Sözleşmeye destek verilmesi için mektup yazmak (IUF modelini kullanarak), -Mümkünse ulusal merkezlerle ve ev işçileri örgütleriyle birlikte çalışmak ve hükümet dışı kuruluşları desteklemek;—Destek veren işverenleri, ticaret odalarına mektup yazmaları için cesaretlendirmek (kopyalarını çalışma bakanlıklarına, ulusal merkezlere ve ILO ofislerine göndermek kaydıyla).—2011 ILC’de yer alacak olan sendika delegelerinin arasında ev işçilerinin/IUF üyelerinin temsilcilerinin yer almasını desteklemek.Toleyis de IUF’in bu çağrısına karşılık vermiş ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’e aşağıdaki mektubu göndererek ev işçilerini koruma amacıyla uluslararası standartların benimsenmesi yolunda adım atılması için çağrı yapmıştır.Sayın (Başbakan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı)Konu: Ev İşçilerini Korumak için Uluslararası Standartların BenimsenmesiUluslararası Çalışma Örgütü’nün Uluslararası Çalışma Konferansı 1-15 Haziran 2011 tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleştirilecektir.100. oturum olma özelliği taşıyan bu Konferans’ın ev işçilerinin insana yakışır çalışma şartlarının geliştirilmesi için olması gereken uluslararası standartları kabul ederek tarihe geçeceğini umuyoruz. ILO’ya göre, dünyada 100 milyonun üstünde ev işçisi vardır ve bu işçilerin büyük bir çoğunluğu insan onuruna yakışmayacak şartlarda çalışmakta ve sık sık çeşitli istismar durumlarına maruz kalmaktadır. Bu problemler istisnasız her ülkede yaşanmaktadır.Eğer kabul edilirse, Konferans’ta ortaya konan Sözleşme ve Tavsiye, uluslararası toplum tarafından uzun süredir göz ardı edilen bu işçilerin temel insan haklarının ve insana yakışır iş meselelerinin tespiti konusunda eşsiz bir adım olacaktır. Onlar adına yapılan ilk standart belirleme çağrısının tarihi 1948 Uluslararası Çalışma Konferansı’na kadar gitmektedir. Sözleşme ve Tavsiye’nin geliştirilmesi ve kabul edilmesi sürecine dahil olabilmek adına bu önemli olayda ülkemizi de temsil edecek delegeleri göndermek isteyeceğinize güveniyoruz. Milyonlarca işçiyi etkileyecek böyle önemli bir kararda ülkemizin de yer alması gelecek kuşaklar için de bir gurur ve esinlenme kaynağı olacaktır.Söz konusu toplantıya katılmak üzere hükümet delegelerine talimat verirseniz büyük memnuniyet duyacağımızı ve bu soylu çabanıza tüm desteğimizi vereceğimizi arz ederiz.